صفحه نخست

گزارشات انجمن

                                                                                                                                                            

     ورود و مطالعه گزارشات انجمن داروسازان استان گلستان                                                                                                                                                           

جدیدترین اطلاعیه ها

برگزاری جلسه به منظور بررسی دغدغه همکاران محترم در ارتباط با تامین و توزیع دارو و پیرو برگزاری جلسات مستمر ستاد... 1397-07-23 - برگزاری جلسه به منظور بررسی دغدغه همکاران محترم در ارتباط با تامین و توزیع دارو  و پیرو برگزاری جلسات مستمر ستاد توزیع دارو   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند به منظور بررسی دغدغه همکاران محترم در ارتباط با تامین و توزیع دارو و پیرو برگزاری  جلسات مستمر ستاد توزیع دارو جلسه ای در روز شنبه مورخ ۹۷/۰۷/۲۱ راس ساعت ۱۲:۳۰ در محل تالاراجتماعات بسکی معاونت غذادارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان با حضور《 معاونت محترم غذا دارو》 و 《مدیر محترم دارو 》و《 رئیس محترم اداره فنی و نظارت》 و 《هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان》 ،《هیات مدیره انجمن شرکتهای پخش همراه سایر شرکت های پخش》و《داروسازان استان 》  برگزار می‌گردد.لذا از همه همکاران دعوت می‌شود در جلسه فوق شرکت کرده و با بهره‌گیری از خرد جمعی ، کاهش مشکلات در حوزه تامین و دارو را شاهد باشیم .
مامی داروخانه ها نسبت به اعلام انبار خود در کارتابل اتوماسیون اداری در اسرع وقت اقدام نمایند 1397-07-23 - مامی داروخانه ها نسبت به اعلام انبار خود در کارتابل اتوماسیون اداری در اسرع وقت اقدام نمایند   با توجه به حساسیت پیش امده در مراجع قضایی و گشت انتظامی در حال انجام از انبار های غیر قانونی مقتضی است تمامی داروخانه ها نسبت به اعلام انبار خود در کارتابل اتوماسیون اداری در اسرع وقت اقدام نمایند تا مشمول مجازات های قانون مبارزه با محتکرین نگردند.بدیهی است در صورت عدم معرفی تبعات بعدی به عهده موسس داروخانه خواهد بود.معاونت محترم غذادارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان
مامی داروخانه ها نسبت به اعلام انبار خود در کارتابل اتوماسیون اداری در اسرع وقت اقدام نمایند (2) 1397-07-23 - مامی داروخانه ها نسبت به اعلام انبار خود در کارتابل اتوماسیون اداری در اسرع وقت اقدام نمایند   با توجه به حساسیت پیش امده در مراجع قضایی و گشت انتظامی در حال انجام از انبار های غیر قانونی مقتضی است تمامی داروخانه ها نسبت به اعلام انبار خود در کارتابل اتوماسیون اداری در اسرع وقت اقدام نمایند تا مشمول مجازات های قانون مبارزه با محتکرین نگردند.بدیهی است در صورت عدم معرفی تبعات بعدی به عهده موسس داروخانه خواهد بود.معاونت محترم غذادارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان
احتراما خواهشمند است نظرات پیشنهادی جامعه داروسازی را به نمایندگان نظام پزشکی حاضر در جلسه کمیسیون ضرایب شهر خود... 1397-07-23 - احتراما خواهشمند است نظرات پیشنهادی جامعه داروسازی را به نمایندگان نظام پزشکی حاضر در جلسه کمیسیون ضرایب شهر خود اعلام نمایید   همکاران گرامیعضو هیات مدیره نظام پزشکی شهرستانهای استان گلستان‌باسلام احتراما خواهشمند است نظرات پیشنهادی جامعه داروسازی را به نمایندگان نظام پزشکی حاضر در جلسه کمیسیون ضرایب شهر خود اعلام نمایید .با عنایت به مشکلات فراوان مبتلابه جامعه داروسازی ازجمله پرداخت با تاخیر و نامنظم مطالبات داروخانه ها توسط سازمانهای بیمه گر ،کاهش بازپرداخت چک دارویی شرکتها و متعاقب آن نیاز همکاران داروساز به اخذ وامهای بانکی با بهره های سنگین  و ....کاهش ضرایب مالیاتی به شرح ذیل پیشنهاد می‌گردد دارو از ۵ به ۴ داروی خاص از ۳ به ۲لوازم بهداشتی از ۱۴ به ۱۲ لوازم آرایشی از ۲۱ به ۲۰مدیریت خدمات دارویی از ۱۵ به ۱۰با تجدید احترام

جدیدترین گزارشات

گزارش125:گزارش وکیل محترم انجمن داروسازان ایران جناب آقای سعیدی در ارتباط با نتیجه قضایی اقامه دعوی انجمن داروسازان... 1397-07-26 - گزارش وکیل محترم انجمن داروسازان ایران جناب آقای سعیدی در ارتباط با نتیجه قضایی اقامه دعوی انجمن داروسازان به طرفیت شورایعالی بیمه سلامت و الزام به اندراج احکام امری قانونگذار در زمینه چگونگی ایفای تعهدات مالی سازمان‌های بیمه گر در تصفیه مطالبات داروخانه ها با سررسید مشخص و تعیین ضرر و زیان معادل نرخ اوراق مشارکت بعد ۱۴ ماه پیگیری حقوقی    
گزارش124:گزارش دبیر انجمن داروسازان ایران در ارتباط با نتیجه قضایی اقامه دعوی انجمن داروسازان به طرفیت شورایعالی... 1397-07-26 - گزارش دبیر انجمن داروسازان ایران در ارتباط با نتیجه قضایی اقامه دعوی انجمن داروسازان به طرفیت شورایعالی بیمه سلامت و الزام به اندراج احکام امری قانونگذار در زمینه چگونگی ایفای تعهدات مالی سازمان‌های بیمه گر در تصفیه مطالبات داروخانه ها با سررسید مشخص و تعیین ضرر و زیان معادل نرخ اوراق مشارکت    

مجله حکیم جرجانی

نیازمندی های شغلی شما


s5 logo