اطلاعیه ها
تاریخ
انتخاب تاریخ
بازه زمانی
انتخاب بازه
بین تاریخ ها
تاریخ شروع
تاریخ پایان
مرتب سازی
191 نتیجه   |   صفحه7 از7
تاریخ 24 اردیبهشت 1397
بازدیدها 386

تجويز منطقي آنتي بيوتيکهاي مصرفي در بخش سرپائي بر اساس نامه شماره 32044 مورخ 27/12/96 معاون محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي جهت تجويز منطقي آنتي بيوتيکهاي مصرفي در بخش سرپائي، تعدادي از آنتي بيوتيکها در بخش سرپائي تنها پس از تجويز تو ... ادامه مطلب

تاریخ 24 اردیبهشت 1397
بازدیدها 315

حقوق متغیر احتراما خواهشمند است پیشنهادات خود را در زمینه حقوق متغیر یا پرکیس (شماره ۵ بخشنامه حداقل حقوق ۶۰/الف/۹۷ مورخ ۹۷/۰۲/۰۶)با دبیر انجمن داروسازان گلستان @Armaghanhoushyarfard مطرح کرده یا با یکی از عزیزا ... ادامه مطلب

تاریخ 24 اردیبهشت 1397
بازدیدها 318

 حداقل حقوق پیشنهادی مسول فنی احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می‌رساند پیرو مکاتبه ریاست انجمن داروسازان ایران در زمینه تعیین حداقل حقوق پیشنهادی بمنظور وحدت رویه صنفی و جلوگیری از تضییع حقوق همکاران مسول فنی انجمن داروسازان گل ... ادامه مطلب

تاریخ 24 اردیبهشت 1397
بازدیدها 277

مطالبات آبان ماه احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند طبق اطلاع رسانی جناب آقای دکتر نصرتی مدیر کل محترم درمان تامین اجتماعی استان مطالبات آبان ماه تامین اجتماعی فردا واریز می شود

تاریخ 24 اردیبهشت 1397
بازدیدها 309

جويز منطقي آنتي بيوتيکهاي مصرفي در بخش سرپائي بر اساس نامه شماره 32044 مورخ 27/12/96 معاون محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي جهت تجويز منطقي آنتي بيوتيکهاي مصرفي در بخش سرپائي، تعدادي از آنتي بيوتيکها در بخش سرپائي تنها پس از تجويز تو ... ادامه مطلب

تاریخ 24 اردیبهشت 1397
بازدیدها 306

مطالبات مهرماه احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند طبق اطلاع رسانی جناب آقای دکتر نصرتی مدیر کل محترم درمان تامین اجتماعی استان مطالبات مهرماه تامین اجتماعی واریز گردید.

تاریخ 24 اردیبهشت 1397
بازدیدها 309

 تجويز منطقي آنتي بيوتيکهاي مصرفي در بخش بيمارستاني بر اساس نامه شماره 31991 مورخ 27/12/96 معاون محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي جهت تجويز منطقي آنتي بيوتيکهاي مصرفي در بخش بيمارستاني، بدينوسيله به اطلاع مي رساند از تاريخ 20/2/97 ثبت و اخ ... ادامه مطلب

تاریخ 24 اردیبهشت 1397
بازدیدها 291

داروسازان عزیز و گرانقدر داروسازان عزیز و گرانقدر درود قدرشناسی صفت پسندیده‌ای است ، لذا هیات مدیره انجمن داروسازان ایران بر خود لازم  می‌داند از حضور همکاران گرانقدر که اغلب با تحمل زحمات‌ فراوان از سراسر ایران در فاصله زمان ... ادامه مطلب

تاریخ 17 اردیبهشت 1397
بازدیدها 301

اطلاعیه 101 بر اساس نامه شماره 31991 مورخ 27/12/96 معاون محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي جهت تجويز منطقي آنتي بيوتيکهاي مصرفي در بخش بيمارستاني، بدينوسيله به اطلاع مي رساند از تاريخ 20/2/97 ثبت و اخ ... ادامه مطلب

تاریخ 17 اردیبهشت 1397
بازدیدها 281

اطلاعیه شماره 100 احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند طبق اطلاع رسانی جناب آقای دکتر نصرتی مدیر کل محترم درمان تامین اجتماعی استان مطالبات مهرماه تامین اجتماعی واریز گردید.

تاریخ 16 مهر 1396
بازدیدها 180

آخرین وضعیت پرداختی مطالبات داروخانه های سراسر کشور توسط سازمان های بیمه گر آخرین وضعیت پرداختی مطالبات داروخانه های سراسر کشور توسط سازمان های بیمه گر  

191 نتیجه   |   صفحه7 از7


s5 logo