اخبار دارویی
تاریخ
انتخاب تاریخ
بازه زمانی
انتخاب بازه
بین تاریخ ها
تاریخ شروع
تاریخ پایان
مرتب سازی
501 نتیجه   |   صفحه1 از17
تاریخ 16 مرداد 1399
بازدیدها 2

 نمونه فرم استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م برای عملکرد سال ۱۳۹۸  نمونه فرم استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م برای عملکرد سال ۱۳۹۸ ( پذیرش مالیات مقطوع )  

تاریخ 16 مرداد 1399
بازدیدها 2

مشوق مالیاتی به مودیانی که مالیات عملکرد سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را قبل از سر رسید به صورت علی الحساب پرداخت نمایند مشوق مالیاتی به مودیانی که مالیات عملکرد سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را قبل از سر رسید به صورت علی الحساب پرداخت نمایند/  ابلاغ بند ۲ مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳ اردیبهشت 1399 ... ادامه مطلب

تاریخ 16 مرداد 1399
بازدیدها 2

 مکاتبه سرپرست کانون بسیج جامعه پزشکی سازمان غذادارو با ریاست انجمن داروسازان ایران در زمینه معرفی ایثارگران مکاتبه  سرپرست کانون بسیج جامعه پزشکی سازمان غذادارو با ریاست انجمن داروسازان ایران در زمینه معرفی ایثارگران  

تاریخ 16 مرداد 1399
بازدیدها 2

مکاتبه دبیر انجمن داروسازان ایران با روسای کلیه شعب انجمن داروسازان ایران در زمینه معرفی داروسازان ایثارگر مکاتبه دبیر انجمن داروسازان ایران با روسای کلیه شعب انجمن داروسازان ایران در زمینه معرفی داروسازان ایثارگر پیرو مکاتبه سرپرست کانون بسیج جامعه پزشکی سازمان غذادارو  

تاریخ 16 مرداد 1399
بازدیدها 2

مکاتبه مهم رییس انجمن داروسازان ایران با معاونت محترم وزیر و ریاست محترم سازمان غذادارو در رابطه با عدم لزوم ارایه امتیاز بازآموزی پزشکان مکاتبه مهم رییس انجمن داروسازان ایران با معاونت محترم وزیر و ریاست محترم سازمان غذادارو در رابطه با عدم لزوم ارایه امتیاز بازآموزی پزشکان در سال ۹۹ و درخواست برقراری تسهیلات مشابه برای گواهی تشخیص صلا ... ادامه مطلب

تاریخ 7 مرداد 1399
بازدیدها 7

مکاتبه معاون محترم وزیر و رییس محترم سازمان غذادارو  با معاون محترم وزیر و رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگتن در زمینه تحویل ماسک به داروخانه ها مکاتبه معاون محترم وزیر و رییس محترم سازمان غذادارو  با معاون محترم وزیر و رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگتن در زمینه تحویل ماسک به داروخانه ها  

تاریخ 7 مرداد 1399
بازدیدها 8

مکاتبه معاون محترم وزیر و رییس محترم سازمان غذادارو  با وزیر محترم بهداشت در زمینه نسخه پیچی الکترونیک مکاتبه معاون محترم وزیر و رییس محترم سازمان غذادارو  با وزیر محترم بهداشت در زمینه نسخه پیچی الکترونیک بدون بسترسازی مناسب و یکپارچه سازی درگاه سازمانهای بیمه گر و بدون توجه به الویت نسخه نویسی الکترو ... ادامه مطلب

تاریخ 7 مرداد 1399
بازدیدها 9

مکاتبه رییس انجمن داروسازان ایران با مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی در زمینه اقدامات بدون هماهنگی دفاتر اسناد پزشکی مکاتبه رییس انجمن داروسازان ایران با مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی در زمینه اقدامات بدون هماهنگی دفاتر اسناد پزشکی استانها در خصوص نسخه پیچی الکترونیک  

تاریخ 6 مرداد 1399
بازدیدها 12

مکاتبه دبیر انجمن داروسازان گلستان و بیان ابهامات طرح نسخه پیچی الکترونیک مکاتبه دبیر انجمن داروسازان گلستان و بیان ابهامات طرح نسخه پیچی الکترونیک و‌ الزام به اجرای منطقی و اصولی طرح پرونده سلامت الکترونیک با الویت نسخه نویسی الکترونیک  

تاریخ 4 مرداد 1399
بازدیدها 16

#مکاتبه معاون محترم وزیر و رییس محترم سازمان غذادارو به وزیر محترم بهداشت و لزوم پیاده سازی طرح نسخه نویسی و‌نسخه پیچی الکترونیک مکاتبه معاون محترم وزیر و رییس محترم سازمان غذادارو به وزیر محترم بهداشت و لزوم پیاده سازی طرح نسخه نویسی و‌نسخه پیچی الکترونیک توسط وزارت محترم بهداشت به منظور اجرای موثرتر و دقیق تر و فراگیرتر طرح پ ... ادامه مطلب

تاریخ 4 مرداد 1399
بازدیدها 19

مکاتبه مدیرکل محترم دارو و مواد تحت کنترل در زمینه عدم تخصیص سهمیه ماسک به داروخانه ها مکاتبه مدیرکل محترم دارو و مواد تحت کنترل در زمینه عدم تخصیص سهمیه ماسک به داروخانه ها  

تاریخ 4 مرداد 1399
بازدیدها 21

مکاتبه رییس انجمن داروسازان ایران در زمینه عدم توزیع و تخصص سهمیه ماسک به داروخانه مکاتبه رییس انجمن داروسازان ایران در زمینه عدم توزیع و تخصص سهمیه ماسک به داروخانه ها بعنوان تنها محل توزیع متخصص کالاهای سلامت محور    

تاریخ 4 مرداد 1399
بازدیدها 20

مکاتبه رییس انجمن داروسازان با وزیر محترم بهداشت در زمینه فاصله گذاری اجتماعی در داروخانه ها مکاتبه رییس انجمن داروسازان ایران با وزیر محترم بهداشت در زمینه فاصله گذاری اجتماعی در داروخانه ها      

تاریخ 30 تیر 1399
بازدیدها 23

مکاتبه رییس انجمن داروسازان با دبیر محترم ستاد ملی مقابله با کرونا  در زمینه توزیع و عرضه اقلام حفاظتی مکاتبه رییس انجمن داروسازان ایران با دبیر محترم ستاد ملی مقابله با کرونای کشور در زمینه توزیع و عرضه اقلام حفاظتی        

تاریخ 19 تیر 1399
بازدیدها 33

مکاتبه دبیر انجمن داروسازان ایران با روسای شعب سراسر کشور در زمینه ضرب الاجل نسخه پیچی الکترونیک مکاتبه دبیر انجمن داروسازان ایران با روسای شعب سراسر کشور در زمینه ضرب الاجل اجرای صددرصدی نسخه پیچی الکترونیک      

تاریخ 16 تیر 1399
بازدیدها 35

مکاتبه  رییس انجمن داروسازان ایران با روسای شعب انجمن کشور در زمینه شرکتهای توزیع دارویی و نظارت بر سیاستهای توزیعی مکاتبه رییس انجمن داروسازان ایران با روسای شعب انجمن کشور پیرو مکاتبه ریاست محترم سازمان غذا دارو در زمینه شرکتهای توزیع دارویی و نظارت بر سیاستهای توزیعی      

تاریخ 16 تیر 1399
بازدیدها 36

مکاتبه معاون محترم وزیر و ریاست محترم سازمان غذا دارو در زمینه شرکتهای توزیع دارویی مکاتبه معاون محترم وزیر و ریاست محترم سازمان غذا دارو در زمینه شرکتهای توزیع دارویی و نظارت بر سیاستهای توزیعی      

تاریخ 16 تیر 1399
بازدیدها 30

مکاتبه رییس انجمن داروسازان ایران با معاون محترم وزیر و رییس محترم در زمینه خدمات ارزشمند داروسازان مکاتبه رییس انجمن داروسازان ایران با معاون محترم وزیر و رییس محترم سازمان غذا دارو در زمینه خدمات ارزشمند داروسازان و رای دیوان عدالت اداری      

تاریخ 16 تیر 1399
بازدیدها 42

مکاتبه سرپرست مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان تهران در زمینه تهاتر حق بیمه مکاتبه سرپرست مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان تهران در زمینه تهاتر حق بیمه با مطالبات مراکز روابط عمومی انجمن داروسازان ایران        

تاریخ 16 تیر 1399
بازدیدها 47

مکاتبه معاون محترم وزیر و ریاست محترم سازمان غذا دارو در زمینه شرکتهای توزیع دارویی مکاتبه معاون محترم وزیر و ریاست محترم سازمان غذا دارو در زمینه شرکتهای توزیع دارویی      

تاریخ 3 تیر 1399
بازدیدها 43

مکاتبه ریاست انجمن داروسازان ایران با ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در خصوص تعرفه خدمات دارویی مکاتبه ریاست انجمن داروسازان ایران با ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در خصوص تعرفه خدمات دارویی          

تاریخ 3 تیر 1399
بازدیدها 37

مکاتبه انجمن داروسازان شعبه یزد در خصوص تبعات رای دیوان عدالت اداری مکاتبه انجمن داروسازان شعبه یزد در خصوص تبعات رای دیوان عدالت اداری      

تاریخ 3 تیر 1399
بازدیدها 37

گزارش پیگیری ها و چشم انداز وضعیت تعرفه خدمات دارویی گزارش پیگیری ها و چشم انداز وضعیت تعرفه خدمات دارویی    

تاریخ 3 تیر 1399
بازدیدها 42

مکاتبه ریاست انجمن داروسازان ایران با مدیر عامل بیمه سلامت در خصوص نقایص طرح نسخه الکترونیک مکاتبه ریاست انجمن داروسازان ایران با مدیر عامل بیمه سلامت در خصوص نقایص طرح نسخه الکترونیک    

تاریخ 3 تیر 1399
بازدیدها 36

مکاتبه ریاست انجمن داروسازان ایران با مدیر عامل بیمه سلامت در خصوص نامه اعتراضیه انجمن داروسازان شعبه کرمان مکاتبه ریاست انجمن داروسازان ایران با مدیر عامل بیمه سلامت در خصوص نامه اعتراضیه انجمن داروسازان شعبه کرمان  

تاریخ 3 تیر 1399
بازدیدها 40

مکاتبه ریاست انجمن داروسازان ایران با ریاست محترم مرکز مدیریت آمار و‌فن اوری مکاتبه ریاست انجمن داروسازان ایران با ریاست محترم مرکز مدیریت آمار و‌فن اوری اطلاعات وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی      

تاریخ 3 تیر 1399
بازدیدها 37

ضابطه قیمت گذاری داروها در سازمان غذادارو ایران ضابطه قیمت گذاری داروها در سازمان غذادارو ایران            

501 نتیجه   |   صفحه1 از17