مقاله ها

جلسه ای مورخ ۹۷/۰۵/۲۰ باحضور اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان در دفتر آقای مهندس هزارجریبی مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان گلستان با حضور معاونین و کارشناسان محترمشان برگزار شد  

 

 

احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند جلسه ای مورخ ۹۷/۰۵/۲۰ با حضور اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان در دفتر آقای مهندس هزارجریبی مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان گلستان با حضور معاونین و کارشناسان محترمشان آقایان نوچمنی ،رحیمی ،سدنی و بای پیرامون جرائم ابلاغی ماده ۱۶۹ سال ۱۳۹۱ برگزار شد

در خصوص جرائم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اعلام گردید چنانچه تاسی روز بعد ابلاغ جریمه عدم ارسال صورت معاملات فصلی سال ۹۱ ،صورت معاملات فصلی مطابق آنچه در آن سال اعلام گردیده بود در نرم افزار وارد شود جریمه ها کاملا بخشوده شد
 
در صورت شفافیت گزارشات و دقت در ارائه مدارک ،مزایایی مانند بخشودگی جریمه و تقسیط بدهی‌ها جهت مودیان امکان‌پذیر است

انواع جرائم شامل عدم درج کد اقتصادی (۲درصد)
عدم ارسال (۲درصد )
عدم ارسال خرید (۱درصد )عدم ارسال فروش (۱درصد )
که از سال ۹۵ به بعد در صورت عدم ارسال خرید یا فروش مشمول ۲ درصد جریمه خواهند بود

۹۱تا ۹۴ همکاران داروساز جز گروه ب بوده و مشمول ارسال معاملات فصلی می باشند
لذا خرید و فروش و هزینه های خود را باید اعلام میکردند

لیکن از سال ۹۵‌به بعد در گروه اول یعنی همکارانی که دارای فروش کالا و خدمات بالای سه میلیارد تومان‌ هستند مشمول ارسال فهرست معاملات فصلی هستند و سایرین خلاصه درآمد هزینه و‌حقوق را ارسال کنند .

جرائم ماده ۱۶۹ سال ۹۱
از آنجایی که فرصت تغییر در سامانه ۳۰ خرداد ۹۷ بوده و زمان ابلاغ تیرماه بود عملا غیرقابل بخشودگی است

نهایتا انجمن داروسازان ایران مکاتبه ای را که جهت درخواست حداکثر بخشودگی جرائم ماده ۱۶۹ بود تقدیم اداره مالیاتی نمود
و از مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان درخواست نمودند که با  کارشناسان محترم مالیاتی هماهنگی صورت گیرد تا مسائل مربوط به امور مالیاتی و‌جرائم ماده ۱۶۹ و ارسال فهرست معاملات فصلی را در جلسه ای کامل و شفاف برای همکاران داروساز اطلاع رسانی نمایند
تا با افزایش اطلاع رسانی به پرداخت مالیاتی منصفانه و عادلانه با در نظر گرفتن شرایط فعلی جامعه بپردازند .