مقاله ها

شصت و دومین جلسه هم اندیشی اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان در روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۱۳به مدت دو ساعت برگزار گردید

 

احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند 《شصت و دومین جلسه 》هم اندیشی اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان در روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۱۳به مدت دو ساعت برگزار گردید
محور اصلی بحث، در ارتباط با دغدغه های همکاران داروساز در زمینه توزیع دارویی بود که قرار بر آن شد جلسه ای در روز ۱۴ شهریور در دفتر معاونت محترم غذادارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان با حضور هیات مدیره انجمن شرکتهای پخش برگزار گردد
و سعی کنیم با درک طرفین به توافق رسیده و شرایط سخت همکاران داروساز که با پرداختهای با تاخیر و نامنظم مطالبات داروخانه ها ،حذف افرو کاهش مدت بازپرداخت چک و افزایش هزینه های جاری مواجه هستند یادآور گشته و با هم اندیشی توافقی حاصل گردد.
توزیع عادلانه دارو و عدم در نظر گرفتن حداقل خرید ، فروش نقدی و توزیع سهمیه ها از مهمترین دغدغه همکاران داروساز استان‌ می‌باشد .
سپس جلسه با مدیرکل محترم بیمه نیروهای مسلح نیز در دستور کار قرار گرفت تا در زمینه عقد قرارداد با داروخانه های تازه تاسیس و امکان تایید نسخ توسط تمام همکاران داروساز که مایل هستند مذاکره مجددی گردد و به نتیجه خوبی دست یابیم.