مقاله ها

جلسه رئیس و دبیر انجمن داروسازان گلستان در روز شنبه مورخ ۹۷/۰۷/۰۷ با معاونت محترم غذادارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 

احتراما به استحضارهمکاران گرانقدر می رساند
رئیس و دبیر انجمن داروسازان گلستان در روز شنبه مورخ ۹۷/۰۷/۰۷ جلسه ای با معاونت محترم غذادارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان جناب اقای دکتر صلبی و رئیس محترم اداره فنی و نظارت دارویی جناب آقای دکتر کمالی در محل معاونت غذادارودانشگاه علوم پزشکی گلستان پیرامون تبعات بخشنامه ابلاغی مبنی بر  توزیع متمرکز شیرخشک رژیمی و غذای کمکی ویژه در داروخانه های مشخص شده از سمت معاونتهای سراسر کشور پرداختند و دغدغه های  همکاران داروساز و احتمال خدشه دار شدن شان حرفه ای انان را عنوان نمودند و بیان کردند جامعه داروسازی در وهله اول نگران سرگردانی بیماران و نارضایتی اجتماعی حاصل از پراکندگی توزیع می‌باشند
ضمن آنکه بیم آن دارند که توزیع شیرخشک رژیمی و غذای کمکی ویژه بدعتی در توزیع دارویی کشور باشد .
معاون محترم غذا دارو به بیان این مطلب پرداختند که ابتدا ۲ داروخانه در سطح استان از طرف سازمان جهت توزیع متمرکز عنوان شده بود  که با   تلاش این عزیزان ،مکاتبه مدیرکل محترم فرآورده های طبیعی سنتی مکمل مبنی بر معرفی ده درصد داروخانه ها ابلاغ گردید وبا مسولیت خودشان‌تعدادی بیش از ده درصد نیز انتخاب کردند
و عنوان نمودند که سازمان دسترسی آسان و مطمن بیماران را  مدنظر  قرارداده  و این بخشنامه را ابلاغ نموده است
نهایتا رییس و دبیر انجمن داروسازان گلستان از جناب آقای دکتر صلبی درخواست کردند در صورت صلاحدید این امکان برای عزیزان بیشتری فراهم آید و توزیع عادلانه دارو همچنان  ادامه یابد و مراتب نارضایتی همکاران را با بیان علت نارضایتی و تبعات اجتماعی حاصله به سازمان محترم غذادارو انتقال دهند .
معاون محترم غذا دارو و ریاست محترم اداره نظارت امیدوار بودند که داروسازان استان با در نظر گرفتن شرایط جامعه و درک متقابل به تعامل پرداخته و از هرگونه تحریک و جو روانی کمبود دارویی بپرهیزند .
همچنین عنوان نمودند که معیارهای انتخاب داروخانه های توزیع کننده شیرخشک رژیمی را شفاف دراسرع وقت در گروه  اعلام خواهند کرد .