مقاله ها

هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان در روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۷/۱۱ جلسه ای با جناب آقای دکتر ستاری مدیر کل محترم تامین اجتماعی نیروهای مسلح گلستان برگزار کردند

 

احتراما به استحضار همکاران گرامی می رساند هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان در روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۷/۱۱ جلسه ای با جناب آقای دکتر ستاری مدیر کل محترم تامین اجتماعی نیروهای مسلح گلستان در دفتر مدیرکل محترم  تامین اجتماعی نیروهای مسلح برگزار کردند.
در ابتدای جلسه از جناب آقای دکتر ستاری بخاطر پرداخت مطالبات  تا پایان تیرماه ۹۷ تشکر گردید و از اینکه بیمه نیروهای مسلح پیشرو در عمل به تعهدات قانونی خود مطابق قرارداد فیمابین است نهایت سپاسگزاری انجام شد .
در این جلسه مسائل مهمی مطرح گردید که اهم مطالب بیان شده عبارتند از :
جناب آقای دکتر ستاری با بیان این نکته که همه همکاران داروساز و سازمانهای بیمه گر بسان یک خانواده هستند و باید با تعاملات بیشتر و ارتباطات پیوسته از نقطه نظرات یکدیگر جهت افزایش رضایت طرفین آگاه شده و در راه برون رفت از مشکلات همگام و همراه باشند ،ضمن تشکر از ۱۶۵ همکار داروساز طرف قرارداد  که نگاه ویژه و خاصی به بیماران طرف قرارداد نیروهای مسلح داشته،با عنایت به این نکته که ۴۸درصد این عزیزان مستقیما در جنگ و دفاع از میهن شرکت داشته اند؛ تقاضای مساعدت و درک شرایط این عزیزان را بیش از پیش داشته اند .
عدم عقد قرارداد با داروخانه‌های تازه تاسیس توسط بیمه نیروهای مسلح که مشکلات فراوانی رابرای همکاران بوجود آورده است ‌بیان گردید
 جناب آقای دکتر ستاری فرمودند همه همکاران این امکان برایشان فراهم شده که جهت عقد قرارداد به بیمه  نیروهای مسلح مراجعه کنند .
در آخر با توجه به اینکه در راستای عمل به اصل ۴۴قانون اساسی ، استفاده از پتانسیل بخش خصوصی و برون سپاری در نیروهای مسلح بعنوان الویت کاری قرار گرفته است
موضوع تایید نسخ توسط داروخانه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و درخواست گردید که امکان تایید نسخه برای همه همکارانی که مایل هستند فراهم آید تا ضمن آنکه مردم عزیز کشورمان به سهولت به دارو دسترسی می‌یابند ،اعتبار حرفه ای همکاران بعلت عدم امکان تایید نسخه خدشه دار نشود .
در این زمینه جناب آقای دکتر ستاری فرمودند که تا پایان سال امید است که بستر اینترنتی تایید نسخ فراهم آید و از حالت اینترانتی خارج شده و این امکان برای همه همکاران ایجاد گردد.
هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان امیدوار است با برگزاری جلسات مستمر با بیمه نیروهای مسلح  با تعامل در جهت تحقق خواسته های بحق جامعه داروسازی گامهای مفیدی بردارد .