مقاله ها

گزارش 127:دوره آموزش و قوانین مقررات دارویی

احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می‌رساند

دوره آموزش و قوانین مقررات دارویی باهمکاری مشترک انجمن داروسازان گلستان و معاونت غذادارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان بزودی
برای کلیه همکاران داروساز استان برگزار خواهد شد


دریافت مدرک فوق برای صدور پروانه تاسیس و مسول فنی در HIXضروریست

برنامه آموزش مقررات و قوانین دارویی شامل

۱.قوانین سازمانهای بیمه گر
۲.مقررات شرکتهای دارویی
۳.اقتصاد و مدیریت داروخانه
۴.جایگاه نهادهای دولتی مرتبط با داروخانه
۵.قوانین HIX و TTAC
۶. اخلاق حرفه ای