مقاله ها

گزارش 128:هفتمین دوره جدید آموزش تکنسین دارویی در تاریخ ۱۳ ام ابان ماه ۹۷ برگزار شد

احتراما به استحضار همکاران گرامی می رساند هفتمین دوره جدید آموزش تکنسین دارویی در تاریخ ۱۳ ام ابان ماه ۹۷ برگزار شد.
سپاس فراوان از زحمات همکارانی که در این راه ،یاریگر انجمن داروسازان گلستان  می‌باشند.

جلسه اول مورخ ۹۷/۸/۱۳ با تدریس جناب اقای دکتر منتظری
جلسه دوم مورخ ۹۷/۸/۱۴ با تدریس جناب اقای دکتر یگن‌محمدی
جلسه سوم مورخ ۹۷/۸/۱۵ با تدریس جناب اقای دکتر نارویی
جلسه چهارم مورخ ۹۷/۸/۲۰ با تدریس جناب اقای دکتر سیدخلیل موسوی
جلسه پنجم مورخ ۹۷/۸/۲۱ با تدریس خانم دکتر هوشیارفرد
جلسه ششم مورخ ۹۷/۸/۲۲ با تدریس سرکار خانم دکتر غیادی
جلسه هفتم مورخ ۹۷/۸/۲۷ با تدریس جناب اقای دکتر سیدخلیل موسوی
جلسه هشتم مورخ ۹۷/۸/۲۸ با تدریس جناب اقای دکتر کمالی
جلسه نهم مورخ ۹۷/۸/۲۹ با تدریس سرکار خانم دکتر غیادی
جلسه دهم مورخ ۹۷/۰۹/۰۵ با تدریس جناب اقای دکتر بورنجانیهمانطور که قبلا ذکر شد شایسته است در راستای اجرای طرح توانمندسازی  داروخانه که استان گلستان بعنوان پیشرو کشوری اقدام کرده ،همکاران داروساز دارای حداقل یک پرسنل آموزش دیده با مدرک انجمن در داروخانه خود باشند .

امید به انجمنی پویا،فعال و پیشرو