مقاله ها

رئیس سازمان غذا و دارو در همایش معاونین غذا و داروی سراسرکشور:
اصلاح الگوی مقدار مصرف و نوع دارو در بیمارستان ها نیازمند مدیریت و برنامه ریزی صحیح است که تنها داروسازان بالینی و بیمارستانی می توانند در این عرصه کمک نمایند.
 ما در سازمان غذا و دارو باید شعار "رونق تولید" را سرلوحه قرار دهیم و برای شرکت های تولیدی تسهیلات لازم را فراهم کنیم.
باتوجه به احتمال افزایش تحریم ها، به تعامل و مشارکت بیشتر مسئولین و فعالان عرصه دارو و تجهیزات نیاز داریم.
 معاونت های غذا و داروی سراسرکشور و باید مشارکت فعالی در زمینه مبارزه با بیماری های غیرواگیر داشته باشند.
کمپین فشار خون باید با جدیت اجرا شود.
در زمینه تسهیل روند تولید، جلوگیری از قاچاق و تقلب و کنترل بازار مکمل ها و اقلام آرایشی و بهداشتی باید اقدامات مهمی صورت پذیرد.
بودجه ای که از محل اعتبارات صندوق ذخایر ارزی برای پرداخت مطالبات دارو و تجهیزات اختصاص داده شده باید در همین راستا مصرف شود درغیر این صورت باید پاسخگو بود./ایفدانا