مقاله ها

 توضیح سازمان غذا و دارو در مورد تغییر قیمت روی بسته‌بندی داروها
 داروخانه‌های سراسر کشور تحت نظارت سازمان غذا و دارو فعالیت دارند و رصد می‌شوند.
 قیمت‌گذاری تمامی داروها در کمیسیون قیمت ‌سازمان غذا و دارو صورت می‌گیرد، بر این اساس قیمت دارو در تمامی نقاط کشور از این قیمت تبعیت می‌کند و یکسان است.
   ممکن است قیمت برخی داروها در این مدت افزایش‌یافته باشد که با توجه به هزینه‌بر بودن تغییر بسته‌بندی دارو، کارخانه تولیدکننده و شرکت پخش، امکان تغییر قیمت بر روی بسته‌بندی را ندارند، بنابراین دارو در برخی موارد با بسته‌بندی قدیمی و قیمت جدید در داروخانه‌ها عرضه می‌شود که غیرقانونی و تخلف محسوب نمی‌شود.
  داروخانه‌ها نمی‌توانند خودسرانه قیمت‌های داروها را تغییر دهند، بنابراین در صورت بروز تخلف در این حوزه با متخلفان به‌شدت برخورد می‌شود.