مقاله ها

فروش مواد آرایشی و بهداشتی در داروخانه‌ها نباید ارائه دارو را تضعیف کند
 نمکی، وزیر بهداشت:
هرگز نگفته‌ام که داروخانه نباید اقدام به فروش مواد آرایشی و بهداشتی کند بلکه اعلام کردم که این بخش نباید بر فروش دارو سایه بیاندازد.
نباید ارائه دارو به کوچک‌ترین بخش داروخانه تبدیل شود.
همکاران داروسازان و انجمن داروسازان به دنبال این هستند تا بخش ارائه دارو را نسبت به بخش آرایشی و بهداشتی تقویت کنند.