مقاله ها

سرپرست سازمان غذا و دارو در دهمین همایش داروسازان بالینی:
طرح لیسانس داروسازی به جای دکترا اشتباه است
/ وضعیت دارویی کشور به هیچ وجه بحرانی نیست

سرپرست سازمان غذا و دارو گفت: اینکه به جای دکترا برخی لیسانس مامایی را مطرح می‌کنند تفکر نادرستی است.
شانه ساز سرپرست سازمان غذا و دارو در دهمین همایش داروسازان بالینی که در سالن همایش‌های راضی در حال برگزاری است، اظهار کرد: ما باید از ظرفیت‌های داروسازان بالینی در حوزه دارو و درمان استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه دارو درمانی شخصی سازی شده یکی از راهکارهای اساسی برای درمان بسیاری از بیماری‌هاست، گفت: بیماران می‌توانند از دارو درمانی شخصی سازی شده بیشترین استفاده را ببرند و در درمان شخصی سازی شده بر اساس عادت غذایی و ژنتیک روند درمانی فرد دنبال می‌شود.
شانه ساز اظهار کرد: رشته داروسازی یک رشته بین رشته‌ای است و از مجموعه علوم بهره می‌برد و حد واسط بین پزشکی،  مهندسی، فیزیک، زیست شناسی و اقتصاد است.