مقاله ها

رئیس سازمان غذا و دارو گفت:

دو سازمان بیمه‌گر تامین اجتماعی و بیمه سلامت حدود ۶ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی بدهی معوقه دارند.

از این ۶ هزار میلیارد تومان بدهی معوقه حدود ۳۸۰۰ میلیارد تومان بدهی به داروخانه ها و شرکت های دارویی است و تقریبا بدهی هر یک از سازمان های تامین اجتماعی و بیمه سلامت به بخش دارو و تجهیزات برابر و هر کدام حدود سه هزار میلیارد تومان است.

بدهی سازمان های بیمه گر به داروخانه ها و شرکت های دارویی اکنون مهمترین مشکل نظام دارویی است.

بدهی بیمه ها به داروخانه ها و بیمارستانها موجب بدهکاری این مراکز به شرکت های پخش دارو و تجهیزات پزشکی شده و به دنبال آن به علت کمبود نقدینگی این مراکز، برخی داروخانه ها توان مالی خود را برای خرید دارو از دست داده اند.