مقاله ها

محور اصلی بحث

تعیین ضرب الاجل بیمه سلامت و شروع نسخه پیچی الکترونیک بدون بسترسازی مناسب و رفع ابهامات مکاتبه ریاست محترم انجمن داروسازان ایران و تاکید بر اجرای هماهنگ طرح بعد انعقاد تفاهم نامه مورد تایید انجمن داروسازان ایران ؛ لزوم اصلاح قانون ۱۳۳۴ جهت کاهش دغدغه همکاران داروساز و استفاده از پتانسیل نمایندگان داروساز مجلس شورای اسلامی بمنظور اصلاح و بروز رسانی قوانین مربوطه به مقررات جامعه پزشکی ؛رای دیوان عدالت اداری در زمینه خدمات حرفه ای داروسازان و لزوم هم اندیشی جامعه ی داروسازی (هم اندیشی بصورت حضوری با رعایت پروتکل های وزارت بهداشت و حفظ فاصله اجتماعی و بصورت مجازی )
دغدغه های مربوط به تفاوت در نحوه محاسبه مالیات همکاران داروساز و لزوم آموزش مجدد و برگزاری جلسه با اداره مالیاتی
و لزوم فرایند تعریف شده یکسان ریکال برای شرکتهای توزیع دارویی با توجه به مشکلاتی که از بعضی شرکتها گزارش شد و برگزاری جلسه با انجمن شرکتهای پخش و هم اندیشی در خصوص دغدغه های مربوطه

نتیجتا قرار بر آن شد
جلسه انجمن داروسازان استان با مدیرکل دارایی استان  در هفته آتی برگزار گردد بویژه با توجه به تعویق افتادن دو ماهه زمان رسیدگی
و‌ تلاش جهت تفاهم نامه مشترک و اصول یکسانی بمنظور محاسبات
فراخوان حضور و هم اندیشی همکاران داروساز استان در روز چهارشنبه ۲۱ خرداد در محل خانه داروساز استان در زمینه رای دیوان و آیین نامه تاسیس داروخانه و‌نسخه پیچی الکترونیک (با حفظ فاصله اجتماعی و‌پروتکل های تعیین شده وزارت بهداشت )
مکاتبه مجدددر زمینه نسخه پیچی الکترونیک با بیمه سلامت استان  (تاکنون مکاتبات متعددی در این خصوص همراه با تشریح مشکلات طرح بویژه ثبت نسخ کاغذی که کاملا متفاوت از دولت الکترونیک مدنظر ریاست محترم جمهوری می باشد ؛انجام شده است )
 تمهیدات لازم جهت برگزاری همایش روز داروساز
شروع مجدد  کلاسهای تکنسین دارویی باقیمانده ازدوره جاری  و ثبت نام دوره جدید با عنایت به پیگیری های متعدد افراد و سپری شدن نیمی از کلاسها تا قبل از شیوع کووید ۱۹(با اجرای  پروتکل های وزارت محترم بهداشت و رعایت فاصله اجتماعی )
صورت های مالی ۹۸ تا پایان خرداد توسط بازرسین محترم جمع بندی و نهایی گردد
جلسه با انجمن شرکتهای پخش در هفته آتی هماهنگ گردد تا مشکلات توزیع و دغدغه های ریکال مطرح گردد