مقاله ها

برگزاری چهل و دومین همایش ملی روز داروسازی توسط انجمن داروسازان ایران

این مراسم که سالانه توسط این انجمن در هفته اول شهریور برگزار میگردید به دلیل تقارن با ماه محرم، امسال در تاریخ 22 الی 24 مرداد برگزار خواهد شد.

این رویداد در سال جاری با توجه به نقش داروسازان در مقابله با همه گیری بیماری کووید 19،  با عنوان: "مسئولیت های اجتماعی با محوریت داروسازان و اپیدمیولوژی دارویی" با حداکثر امتیاز بازآموزی برگزار خواهد شد.

همچنین نمایشگاه جانبی این همایش با محوریت جهش تولید در مسیر خودکفایی در این رویداد برپا خواهد گردید