مقاله ها

گزارش 113:شصتمین جلسه هم اندیشی مورخ 1397/05/14

 

احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند 《شصتمین جلسه 》هم اندیشی اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان در روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۵/۱۴به مدت دو ساعت برگزار گردید محور اصلی بحث پیرامون برگزاری مجمع نمایندگان داروسازان کشور برای اولین بار  ،افتتاحیه خانه داروساز ،برگزاری جلسه هم اندیشی داروسازان استان با هیات مدیره انجمن داروسازان ایران و نمایندگان داروسازان کشور و پذیرایی شام صورت گرفت با عنایت به محدودیت بودجه مالی و اقساط خانه داروساز، در سال ۹۷ امکان برگزاری جشن روز داروساز نداشته لیکن در تابستان ۹۷ 《《 فرصت》》 را مغتنم شمرده مراسم