مقاله ها

گزارش114:انجمن داروسازان ایرانعنوان نمایندگان داروسازان سراسر کشور (موسس ،مسول فنی شاغل در بخش‌های مختلف داروخانه ،تولید ،توزیع و ..‌)

 

احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می‌رساند
انجمن داروسازان ایران بعنوان نمایندگان داروسازان سراسر کشور (موسس ،مسول فنی شاغل در بخش‌های مختلف داروخانه ،تولید ،توزیع و ..‌)
همانگونه که در گزارشات و مکاتبات متعدد بیان کرده است
ضمن آنکه در راستای تسهیل شرایط تاسیس داروخانه و اشتغالزایی(پایدار)جهت همکاران جوان  نهایت تلاش خود را می‌کند ،
معتقد است هرگونه تغییر در اسناد فعلی لازمست مبتنی بر داده های حاصل از سند توسعه اشتغال داروسازان بعنوان سند بالادستی باشد
و بر آن اساس پذیرش دانشجو ،اشتغال در بخشهای مختلف از جمله داروخانه ،تولید ،توزیع ،بیمارستان ،نظارت ،آموزش و پژوهش صورت پذیرد .

اعمال تغییر در آیین‌نامه و ضوابط تاسیس و اداره داروخانه ها  با توجه به اعتبار اسناد موجود فعلی و موعد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه رای شورای رقابت بنظر به نفع جامعه داروسازی نیست .
مشکل جامعه داروسازی با کاهش تعداد مطب فعال نه تنها حل نشده بلکه آسیب در خدمت رسانی دارویی مطلوب  به مردم عزیز کشورمان در مناطق حاشیه‌ شهرها را سبب شده که پاسخگویی به تبعات اجتماعی حاصله با سازمان محترم غذادارو می‌باشد .

بدون تردید در زمینه تدوین سند توسعه اشتغال داروسازان کسب نظر و مورد توجه قرار دادن نظرات کلیه صاحبان فرآیند ضروری است .

همچنین لازم به ذکر است خارج کردن داروخانه های تبصره ای (تبصره ۵ ماده ۴ آیین‌نامه و تبصره ۱۰ ماده ۳ ضابطه تاسیس و اداره داروخانه‌ها در زمینه امتیاز ۱۸و ۲۰ ساله ها و امتیاز ایثارگری و جانبازی)از سرشماری به منظور تسهیل شرایط تاسیس داروخانه  به خواست و مکاتبه انجمن مدنظر قرار گرفت تا بدین طریق حقی از همکارانی که در الویت تاسیس هستند تضییع نگردد.

روابط عمومی انجمن داروسازان ایران