مقاله ها

گزارش115:وبسایت پویا انجمن داروسازان گلستانGolestanpharma.ir

 

 

احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند وبسایت پویا انجمن داروسازان گلستان
 Golestanpharma.ir

علاوه بر بخشهای
معرفی انجمن ؛راههای ارتباطی با انجمن ؛ آیین نامه و ضوابط ،فرمها ،لیست داروسازان موسس و مسول فنی استان گلستان، تغییر قیمتها، بیان دقیق گزارش صورتجلسات ،اخبار دارویی ،ارتباط با سایر ارگانها و نهادها ؛فرم ارائه پیشنهادات و نظرات همکاران داروساز  و پی دی اف مجله حکیم جرجانی
دارای صفحه نیازمندیهای شغلی گردید

که اسامی تکنسین های دارویی که دارای مدرک انجمن می باشند صرفا جهت اطلاع رسانی و تسهیل امور همکاران داروساز در وبسایت قرار گرفته شده است