مقاله ها

دکتر محمد جواد خشنود معاون غذا و دارو از همه پرسنل خیر و نیک اندیش معاونت جهت پیوستن به «پویش ملی بهار همدلی» و کمک در ساخت خانه های مسکونی تخریب شده مناطق سیل زده دعوت بعمل آورد.

همکاران محترم می توانند کمک‌های نقدی ، انسان دوستانه و خیرخواهانه خود را به شماره حساب : 4757059211  و یا به شماره کارت : 6104337248944835 بنام : "هدایت الله حسینی"  واریز نماینددر دفتر معاونت نیز صندوقی جهت مشارکت آسانتر همکاران در این طرح تعبیه شده است .

بر اساس توافق صورت گرفته، به ازای هر ۳۰ میلیون تومان کمک نقدی جمع آوری شده، دولت نیز مبلغ ۶۰ میلیون تومان بر این مبلغ می افزاید و با مجموع این مبالغ برای هموطنان سیل زده‌، منزل مسکونی ساخته می‌شود.