مقاله ها

جدایی غذا از دارو مربوط به کشورهای عقب‌افتاده است  
سرپرست سازمان غذا و دارو درباه جدایی حوزه غذا از سازمان غذا و دارو گفت: این تفکر که غذا و دارو را از یکدیگر جدا کند، تفکر نادرستی است
دکتر محمدرضا شانه‌ساز افزود: تجارب موفق کشورهای پیشرفته دنیا نشان می‌دهد موفقیت صنعت غذا در کشورهایی بوده است که سازمان غذا و دارو دارند و فقط در کشورهایی که از نظر اقتصادی وضعیت بدی دارند و ما تحت عنوان عقب نگهداشته شده از آنها یاد می‌کنیم، معمولا سازمان غذا مستقل دارند.
گویا کسانی از حوزه غذا سود  می‌برند، برای همین این طرح‌ها را مطرح می‌کنند.