مقاله ها

الناز سخائیان مدیر واحد دیابت شرکت سانوفی ایران در گفت‌وگو با فانا:

عرضه انسولین توژئو (گلارژین ۳۰۰ واحدی - نسل جدید انسولين‌های پايه) سانوفی در ایران هم‌قیمت با انسولین نسل قدیمی لانتوس

هایپوگلایسمی و افزايش وزن کمتر با مصرف این دارو به همراه تجربه تزریق خوشایندتر برای بيمار

این دارو نخستین و تنها گلارژین ۳۰۰ واحدی و نخستین انسولین نسل دوم وارد شده در ایران است