مقاله ها

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با استقبال از بخشنامه اخیر سازمان غذا و دارو درباره ممنوعیت واگذاری مجوز داروخانه‌ها در دفاتر اسناد رسمی گفت: براساس ماده ۳ قانون مقررات امور پزشکی و دارویی (مصوب سال ۳۴)، هر کس پروانه اشتغال به داروسازی را به دیگری واگذار کند، محل کار او تعطیل و به حبس و پرداخت غرامت محکوم می‌شود

سیدعلی فاطمی افزود: جهت جلوگیری از خرید و فروش مجوز داروخانه که عملی غیرقانونی است، تنها موسسینی می‌توانند تقاضای ابطال و تاسیس همزمان داروخانه را داشته باشند که داروخانه آنها تاسیس و حداقل یک سال از بهره‌برداری آن گذشته باشد. متاسفانه برخی با دور زدن قانون اقدام به واگذاری مجوز داروخانه در دفاتر اسناد رسمی کشور می‌کنند که تبعات بسیاری را برای هر دو طرف به همراه دارد