مقاله ها

رئیس سازمان غذا و دارو در مورد تفاوت قیمت داروهای برندژنریک در کشور توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه چرا قیمت برخی داروهای مشابه در داخل کشور متفاوت است، گفت: «داروها در سه دسته برند، برندژنریک و ژنریک تقسیم‌بندی می‌شوند.»
وی به داروهای برند اشاره کرد و افزود: «این دسته از داروها به دلیل اینکه تولید آنها در اختیار شرکت اصلی است، از قیمت‌های بسیار گرانی برخوردار هستند.» رئیس سازمان غذا و دارو به تفاوت قیمت داروهای برندژنریک در داخل کشور اشاره کرد و گفت: «این دسته از داروها همگی کف استانداردهای بین‌المللی تولید دارو را دارند، اما برخی شرکت‌ها عنوان می‌کنند که از مواد بیشتری برای افزایش کیفیت محصولات برندژنریک استفاده می‌کنند که همین مسئله باعث می‌شود تا ۲۵ درصد تفاوت قیمت برای این دسته از داروها قائل شوند.»
شانه‌ساز با تاکید بر قیمت‌گذاری داروها در کمیسیون قانونی قیمت‌گذاری، تصریح کرد: «سازمان غذا و دارو یکی از اعضای این کمیسیون است و نمایندگانی از سایر دستگاه‌ها و صنوف نیز در این کمیسیون عضو هستند و در قیمت‌گذاری دارو تصمیم‌گیری می‌کنند.» وی افزود: «البته این تفاوت قیمت داروهای برندژنریک با تایید سازمان غذا و دارو است.».