مقاله ها

 وحید مفید، مدیرکل فراورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو: معرفی محصولات غذایی باید در چارچوب و ضوابطی انجام گیرد.

 تبلیغات صداوسیما تقریبا از کانال اداره غذا و دارو نمی گذرد و در دو سالی که من در این جا سمت داشتم، اداره بازرگانی صداوسیما مجموعا سه یا چهار بار در خصوص سلامت تبلیغات مواد غذایی از ما استعلام گرفتند.

 نوشیدنی های مالت به علت داشتن قند بالا جزو کالاهای آسیب رسان قرار دارد، با این وجود، این نوشیدنی ها در طی روز بارها از صداوسیما تبلیغ می شوند که باعث تهییج مصرف می شود.

 سعی کردیم توقف تبلیغات کالاهای مضر را پیگیری کنیم، اما بهانه هایی مثل تامین بودجه از تبلیغات وجود دارد. اگر بودجه صداوسیما به قیمت به خطر انداختن سلامت مردم تامین می شود، باید این موضوع گفته شود.

 با تصویب قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی در سال گذشته و تائید آن از سوی شورای نگهبان و ابلاغ آن توسط رییس جمهوری می توان گفت که قوانین در رابطه با تبلیغات مواد غذایی تقریبا کامل است.