مقاله ها

قیمت واکسن آنفلوآنزا / توصیه مهم سازمان غذا و دارو
واشقانی، رییس اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو: واکسن های سه ظرفیتی و چهار ظرفیتی واجد ویروس نوع A که خطرناک ترین نوع ویروس آنفلوآنزاست و عامل بیشترین همه گیری بیماری آنفلوآنزا در دنیا بوده است، هستند و تفاوت نوع سه و چهار ظرفیتی آن، در نوع B ویروس است که نسبت به نوع A از خطر کمتری برخوردار است.
واکسن به صورت بسته بندی تکی در جعبه و به همراه برچسب اصالت تهیه می شود. واکسن های فاقد جعبه و برچسب اصالت مورد تائید نیستند.
واکسن چهارظرفیتی امسال با قیمت ۴۱ هزار ۵۰۰ تومان عرضه می شود و قیمت نوع سه ظرفیتی واکسن آنفلوآنزا ۳۵ هزار و ۸۰۰ تومان است