مقاله ها

قطعنامه همایش اعتراضی به ابطال مصوبه وزارت بهداشت در  رابطه با خدمات داروسازان در داروخانه و بیمارستان
تهران- سازمان نظام پزشکی کشور
۹۸/۱۱/۹

داروسازان شرکت کننده در همایش، اعتراض شدید خود را نسبت به ابطال مصوبه وزارت بهداشت در رابطه با خدمات داروسازان در داروخانه و بیمارستان (در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت) اعلام می داریم و چنین اقدامی را  که حیثیت علمی و حرفه داروسازان کشور را هدف قرار داده است، تعدی به حقوق بیماران  دانسته و نسبت به عواقب و عوارض آن هشدار جدی می دهیم.
۱.از وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین ریاست محترم سازمان غذا و دارو انتظار داریم تا همانند دوره های قبل در برابر تحمیل غیر قانونی حذف تعرفه های داروسازان ایستادگی کرده و از  اختیارات قانونی خود حراست نمایند.
۲. از ریاست محترم قوه قضائیه تقاضا داریم با ورود به موضوع، از اختیارات قانونی خود در راستای استیفای حقوق داروسازان کشور استفاده کنند تا جلوی تباهی آینده داروسازان حال و آینده این کشور گرفته شود.
۳.از ریاست محترم سازمان نظام پزشکی تقاضا داریم نسبت به تبیین این اصل که درمان بدون ارائه خدمات دارویی امکان پذیر نیست، تلاش کنند و هر ساله تعرفه خدمات دارویی را  به همراه تعرفه سایر خدمات تشخیصی و درمانی ابلاغ نمایند.
۴.از وزیر محترم کشور تقاضای اعطاء مجوز جهت اعتراض سراسری در برابر مجلس شورای اسلامی را داریم.
۵.از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا می کنیم تا با تصویب و تصریح تشخیصی و درمانی بودن خدمات داروسازان، جلوی هر گونه سوء برداشت و سوء استفاده در این رابطه را بگیرند.
۶.در خاتمه داروسازان و‌ دانشجویان داروسازی سراسر کشور ضمن عدم تمکین به تصمیماتی که آینده حرفه ای این رشته را نابود می سازد، از همه ظرفیت های قانونی و اعتراضات مدنی تا رسیدن به هدف نهایی استفاده خواهند کرد و در این راستا از پای نخواهند نشست.