مقاله ها

ریاست محترم جمهوری با وزیر محترم بهداشت در ارتباط با لزوم اصلاح بند ب ماده ۶ قانون توسعه تجارت الکترونیک ازطریق لایحه دولت و ابلاغ بند ۳پنجاهمین مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است