مقاله ها

مکاتبه انجمن داروسازان گلستان با همکاران محترم داروساز استان وقدردانی از خدمات ارزنده عزیزان و  اعلام امادگی جهت اطلاع رسانی و اگاهی به مردم و بیماران عزیز به منظور پیشگیری از شیوع بیشتر کرونا ویروس