مقاله ها

همکاران ارجمند
سلام
به قرار اطلاع، توافقی در سطح کشوری بین سازمان غذا و دارو و نهادهای نظارتی انجام شده مبنی بر اینکه از روز شنبه ۱۹-۷-۹۹ قیمتهای ماسک مصوب سازمان حمایت از مصرف کنندگان در وزارت صمت ، ملاک فروش ماسک در مراکز عرضه باشد.
قیمت‌های مصوب مذکور عبارتند از :

-تولیدات کارگاههای مردمی  هر عدد ۱۵۰۰۰ ریال
-تولیدات کارخانجات صنعتی  هرعدد ۱۳۰۰۰ ریال

جدا از کیفیتهای متنوع تولیدات کارخانجات مختلف، به مصوبه مذکور ایرادات متعددی وارد است که یکی از اصلی ترین آنها ، تناقض این مصوبه با بخشنامه های اخیر سازمان غذا و داروست.
در بخشنامه های اخیر سازمان غذا و دارو تلویحا و مکرر اشاره شده بود که ماسک با قیمت مصوب تا کنون به داروخانه ها تحویل نشده و لذا داروخانه ها ماسک را با فاکتور معتبر بخرند و در اختیار مردم قرار دهند.

از آنجا که بسیاری از همکاران ، ماسک‌های با کیفیت و استاندارد تولیدات کارخانجات معتبر را با قیمتهای بالاتر از قیمت مصوب از بازار خریداری کرده اند ، لذا اطلاعیه اخیر آن سازمان، با منطق حاکم بر اصول بازار سرمایه ناسازگار است و شایسته این می باشد که سازمان غذا و دارو ضمن هماهنگی با وزارت صمت ، فرصتی حداقل یک ماهه در اختیار داروخانه‌ها قرار دهد تا نسبت به اتمام استوک خریدهای قبلی اقدام کنند.
 فلذا از معاونت های محترم غذا و داروی استان تقاضا دارد در جهت اخذ فرصت مذکور ، با سازمانهای نظارتی رایزنی فرمایند.