مقاله ها

فانا: با دستور وزارت بهداشت، کلیه اعمال جراحی غیراورژانسی در بیمارستان‌ها تا اطلاع ثانوی لغو و بستری بیماران غیراورژانسی در بیمارستان‌ها نیز ممنوع شد