مقاله ها

توزیع متادون از طریق داروخانه‌های منتخب به مراکز  MMT
رئیس اداره امور داروخانه ها و شرکت های پخش سازمان غذا و دارو: مراکز ترک اعتیاد از زنجیره عرضه  متادون حذف نمی شوند، بلکه به جای تهیه آن از معاونت های غذا و دارو، از طریق داروخانه ها انجام می شود.
 
براساس مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر  و ضابطه ابلاغی معاون وزیر، توزیع متادون از طریق داروخانه‌های منتخب به مراکز MMT با ثبت در سامانه تیتک صورت خواهد گرفت.

با اصلاح روند ثبت امیدواریم از این پس شاهد وفور عرضه این اقلام در بازار قاچاق ( ناصرخسرو ) نباشیم.