مقاله ها

اختیار ثبت و ضبط و رصد داروهای ترک اعتیاد را به داروخانه ها خواهیم داد

به گزارش درمان یاب، محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو درباره فروش داروهای ترک اعتیاد گفت:

برخلاف همه دستورالعمل‌ها بحث فروش دارو به مراکز ترک صورت می‌گرفت و این باعث می‌شد معاونت‌های غذا و دارو از وظایف حاکمیتی باز بمانند.

با برنامه ریزی‌های صورت گرفته اگر داروخانه‌های منتخب شرایطی را بتوانند احراز کنند، اختیار ثبت، ضبط و رصد این داروها به داروخانه‌ها داده می‌شود.

قرار نیست داروها به کسانی که می‌خواهند ترک کنند داده شود فقط به مراکز ترک تحویل می‌شود و فروش مستقیم ندارد.

ما از طرف دستگاه‌های نظارتی تحت فشاریم که چرا داروهای ترک آنقدر در بازارهای قاچاق به فراوانی یافت می‌شود. بنابراین با سامانه تی‌تک قابلیت رصد این داروها وجود دارد و با این کار احتمال خروج این داروها از سامانه رسمی منتفی خواهد شد.