مقاله ها

 اعلام اسامی منتخبان هشتمین دوره انتخابات نظام پزشکی تهران

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، نتایج انتخابات سازمان نظام پزشکی و اعضای اصلی هیئت مدیره به شرح زیر است:

پزشکان منتخب به ترتیب آرا عبارتند از:
محمد رازی،
نادر توکلی،
سید موید علویان،
علیرضا سلیمی،
فاطمه خوشنویسان،
محمد رئیس زاده،
امیرپاشا طبائیان،
علی دباغ،
بابک عدلی،
علی جعفریان

دندانپزشکان: سعید ساعی، بهزاد فرخزاد.

داروسازان: رامین ابریشمی و فرزاد پیرویان.

محمدعلی برومند_ علوم آزمایشگاهی،
لیلا محمدخانی - لیسانسه مامایی یا بالاتر
محمدرضا اسدی - لیسانسه پروانه دار گروه پزشکی یا بالاتر.

اسامی ذیل نیز به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب شدند:

محمدرضا نوروزی،
بابک شکارچی،
محمد جهانگیری،
امیر نوروزی (پزشک)،
امین فلاح (دندان پزشک)،
بهمن صبور (داروساز)،
محمد وجگانی (علوم آزمایشگاهی)،
زهرا عابدی (لیسانسه مامایی یا بالاتر)
مرتضی صبوری (لیسانسه پروانه دار گروه پزشکی یا بالاتر).