مقاله ها

داروخانه‌ها را مجبور می‌کنند باهم رقابت ناسالم داشته باشند/ نیمی از گردش دارویی کشور در دست چند داروخانه دولتی است  

علیرضا سالم، عضو شورایعالی داروخانه‌ها در مناظره تاسیس داروخانه گفت:

در تدوین آیین نامه جدید تاسیس داروخانه، عملا نظرات مشورتی دو نهاد صنفی انجمن داروسازان و سازمان نظام پزشکی که مصوب سال۸۳ است، اخذ نشده است.

بندهای ۵ و ۷ آیین نامه مبنی بر ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القایی براساس نظام سطح بندی، در آیین نامه جدید رعایت نشده است؛ چرا که با آیین نامه جدید موجی از خروج داروسازان از مناطق کم برخوردار و حومه شهر به سمت مراکز پربرخوردار اتفاق می‌افتد و این مورد تقاضای القایی ایجاد می‌کند.

ما باید خودمان را جای همدیگر بگذاریم و یا باید به فکر داروخانه داری مستقل باشیم یا به فکر ایجاد نفوذ سرمایه داری در تأسیس داروخانه‌ها.

مشکل بزرگ دیگری که ما در نظام دارویی کشور داریم سهم بالای داروخانه های دولتی است؛ یعنی ۵۵ درصد گردش دارویی کشور در دست تعداد محدودی داروخانه دولتی قراردارد.

 ۶۰ درصد گردش دارویی در دست داروخانه های دولتی و ۴۰ درصد در دست ما است. اما ما به جای سهم خواهی و این‌که دولت را به انحصار طلبی متهم کنیم، آمدیم و خودمان را به انحصارطلبی متهم می‌کنیم. طبعا در این فضای تنگ و باریکی که برای رقابت ایجاد می‌شود داروخانه‌ها مجبورند باهم رقابت ناسالم داشته باشند و این موضوع نتیجه تمام آزادسازی‌های دنیا است. چطور ممکن است برخی داروخانه کنار هم باشند و رقابت سالم داشته باشند؟/ درمانیاب