مقاله ها

ناکارآمدی در تصمیم گیری و فقدان مدیریت واحد، بلای جان مردم و داروسازان/مسئولان بجای پاسخگویی، پاسکاری می کنند

حمید خیری، ریس روابط عمومی و عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران:

کمبود داروهای کرونا و حتی برخی داروهای اعصاب، رنج بیماران را افزون کرده و در این خصوص دست داروسازانی که در داروخانه ها در حال ارائه خدمات به مردم هستند، بسته است.

واقعیت این است که اثربخشی توزیع داروها در داروخانه های منتخب هنوز بررسی نشده و متاسفانه تصمیمات کورکورانه و بر اساس برآوردهای غیرواقعی صورت می گیرد

جامعه منتظر پاسخگویی مسئولین است ولی آنها موضوع را بین خودشان پاسکاری می کنند. درصورتی که آسیب شناسی وضعیت فعلی می‌تواند ما را از بدتر شدن شرایط رها کند

شتاب در تصمیم گیری سبب شده که امور بدون کارشناسی پیش برود و این موضوع آسیب پذیری نظام سلامت را افزایش داده است.

این نگرانی جدی است که مقابله با همه گیری کرونا بدلیل عدم وجود مدیریت واحد به سمت شکست معطوف شود و پیش از اینکه دیر شود باید در این رابطه تجدید نظر شود

شاید بحث صرفه جویی در هزینه های ارزی به مهمترین مولفه تصمیم گیری برخی مسئولان تبدیل شده و این موضوع بر درستی تصمیم گیری ها اثر نامطلوب گذاشته باشد./ ایسنا