مقاله ها

اعتراض به سخنان سخنگوی قوه قضائیه
حتی یک دوز واکسن کرونا به داروخانه ها عرضه نشده است

یک دوز واکسن کرونا در داروخانه های کشور توزیع نشده است که بتوان پوکه آن را از داروخانه خارج کرد و این موضوع فقط ظن و بدگمانی نادرستی را ایجاد می کند که مورد اعتراض بسیاری از همکاران ما قرار گرفته است.

دکتر سهرابی عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی و رئیس نظام پزشکی نوشهر در اعتراض به سخنان اخیر سخنگوی قوه قضائیه درخصوص نشت واکسن‌های کرونا به بازار آزاد و تخلف در عرضه قاچاق گفت: هیچ واکسن کرونایی در هیچ کجای ایران به داروخانه‌ای تحویل نشده است که بخواهد از داروخانه خارج شود و سر از بازار آزاد پیدا کند.