مقاله ها

افزایش مهاجرت نخبگان که مطابق سخنان رهبرمان خیانتی آشکار به آرمان های انقلاب است و نهایتا افت جایگاه  علمی ایران خواهد شد.باشد که همواره محفل های علمی را جهت مباحثات و مناظرات پیرامون انتقادات و نظرات، جهت هم افزایی و اتحاد هرچه بیشتر برای برون رفت کشورمان از بحران های حاضر و پیش رو را برگزینیم. و در خاتمه . پیشنهاد می‌شود حضرتعالی و عزیزان فعال در حوزه علوم انسانی نیز نتایج کار ها و فعالیتهای خود را به جامعه نیز گزارش دهید و تمام  تلاش خود را بر پیشرفت عملی در این حوزه متمرکز کنید. امید است که آداب حکمرانی خوب که مهم‌ترین آن پاسخگویی به ولی نعمتان یعنی مردم عزیز است نیز مورد ترویج قرار گیرد.
دکتر سید موید علویان
رییس هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ