مقاله ها

انتصاب مشاور اجرایی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو

فانا: با حکم معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو، سعداله پرویزی به عنوان مشاور اجرایی این معاونت منصوب شد

سعداله پرویزی هم‌اکنون معاون فنی اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو است