مقاله ها

با سلام؛
پیرو اطلاعیه های قبلی در رابطه با الزام نسخه پیچی الکترونیک از ابتدای دی ماه سال جاری، باستحضار می رساند چنانچه نسخه ای بصورت غیرالکترونیک (کاغذی) به داروخانه واصل گردید، آن مرکز می تواند نسبت به ثبت نسخه در سیستم و ارسال الکترونیک آن(ثبت با کد ملی)، اقدام نموده و این نسخ نیز تا اطلاع ثانوی قابل پذیرش، محاسبه و پرداخت خواهند بود.اما پذیرش در نرم افزارهای داروخانه وارسال فایل یا سی دی مقدور نخواهد بود

«معاونت خرید راهبردی و اسناد پزشکی مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان گلستان»