گزارشات
تاریخ
انتخاب تاریخ
بازه زمانی
انتخاب بازه
بین تاریخ ها
تاریخ شروع
تاریخ پایان
  • کل نتایج
1 نتیجه   |   صفحه1 از1
تاریخ 2 تیر 1399
بازدیدها 134

گزارش 142:جلسه هم اندیشی اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان در روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۱۳به مدت دو ساعت برگزار گردید محور اصلی بحثتعیین ضرب الاجل بیمه سلامت و شروع نسخه پیچی الکترونیک بدون بسترسازی مناسب و رفع ابهامات مکاتبه ریاست محترم انجمن داروسازان ایران و تاکید بر اجرای هماهنگ طرح بعد انعقاد تفاهم نامه مورد تای ... ادامه مطلب

  • کل نتایج
1 نتیجه   |   صفحه1 از1