گزارشات
تاریخ
انتخاب تاریخ
بازه زمانی
انتخاب بازه
بین تاریخ ها
تاریخ شروع
تاریخ پایان
  • کل نتایج
2 نتیجه   |   صفحه1 از1
تاریخ 3 تیر 1399
بازدیدها 5

گزارش 144: دیدار نمایندگان انجمن داروسازان ایران با  مهندس موهبتی مدیرعامل بیمه سلامت روز سه شنبه ۹۹/۲/۲۳ جلسه ای به منظور بررسی مسائل مطروحه اخیر در طرح نسخه پیچی الکترونیک با حضور مدیرعامل بیمه سلامت و معاونین آن سازمان و همچنین دکتر سجادی دبیر سابق انجمن، دکتر زارعی رئیس شورای عالی ... ادامه مطلب

تاریخ 3 تیر 1399
بازدیدها 6

گزارش 143: برگزاری چهل و دومین همایش ملی روز داروسازی توسط انجمن داروسازان ایران برگزاری چهل و دومین همایش ملی روز داروسازی توسط انجمن داروسازان ایراناین مراسم که سالانه توسط این انجمن در هفته اول شهریور برگزار میگردید به دلیل تقارن با ماه محرم، امسال در تاریخ 22 الی 24 مرداد برگز ... ادامه مطلب

  • کل نتایج
2 نتیجه   |   صفحه1 از1