گزارشات
تاریخ
انتخاب تاریخ
بازه زمانی
انتخاب بازه
بین تاریخ ها
تاریخ شروع
تاریخ پایان
152 نتیجه   |   صفحه3 از6
تاریخ 12 دی 1396
بازدیدها 1172

گزارش 93:جلسه ای در دفتر آقای دکتر حسینی مدیرکل محترم بیمه سلامت استان گلستان با حضور اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان  و جناب آقای دکتر حسینی ،جناب آقای دکتر کمانگری معاون بیمه خدمات سلامت ،آقای دکتر دینکو ، آقای صحرائی سرپرست اسناد پزشکی و سرکار جلسه ای در دفتر آقای دکتر حسینی مدیرکل محترم بیمه سلامت استان گلستان با حضور اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان  و جناب آقای دکتر حسینی ،جناب آقای دکتر کمانگری معاون بیمه خدمات سلامت ،آقای دکتر د ... ادامه مطلب

تاریخ 5 دی 1396
بازدیدها 1015

گزارش 92 :جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر صلبی معاونت محترم غذا دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان و هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر صلبی معاونت محترم غذا دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان و هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند روز سه‌شنبه ۹۶/۱۰/۰۵جلسه ای به مدت ... ادامه مطلب

تاریخ 26 آذر 1396
بازدیدها 1039

گزارش 91:چهل وهفتمین جلسه هم اندیشی مورخ96/9/26 گزارش 91:چهل وهفتمین جلسه هم اندیشی مورخ96/9/26   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند 《چهل و هفتمین》 جلسه هم اندیشی  اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان در تاریخ ۹۶/۰۹/۲۶به مدت 《دوساعت  》ب ... ادامه مطلب

تاریخ 23 آبان 1396
بازدیدها 944

گزارش 90:جلسه مشترک نمایندگان محترم اداره دارایی و نمایندگان جامعه داروسازی استان گلستان در روز یکشنبه مورخ96/1/27 گزارش 90:جلسه مشترک نمایندگان محترم اداره دارایی و نمایندگان جامعه داروسازی استان گلستان در روز یکشنبه مورخ96/1/27     احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند جلسه مشترک نمایندگان محترم اداره دارا ... ادامه مطلب

تاریخ 21 آبان 1396
بازدیدها 959

گزارش 89:جلسه هم اندیشی با حضور اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان مورخ 96/8/21 گزارش 89:جلسه هم اندیشی با حضور اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان مورخ96/8/21     جلسه هم اندیشی با حضور اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان در تاریخ ۹۶/۰۸/۲۱به مدت 《دوساعت و نیم 》برگزار شد ... ادامه مطلب

تاریخ 16 آبان 1396
بازدیدها 995

گزارش 88:جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر بدخشان معاونت محترم غذا دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،جناب آقای دکتر امیرخانلو مدیر محترم دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان و هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان گزارش 88:جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر بدخشان معاونت محترم غذا دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،جناب آقای دکتر امیرخانلو مدیر محترم دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان و هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان   ... ادامه مطلب

تاریخ 2 آبان 1396
بازدیدها 919

گزارش87:چهل و پنجمین جلسه هم اندیشی مورخ96/8/2 گزارش87:چهل و پنجمین جلسه هم اندیشی مورخ96/8/2     احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند جلسه هم اندیشی با حضور اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان در تاریخ ۹۶/۰۸/۰۲ به مدت 《دوساعت و نیم 》بر ... ادامه مطلب

تاریخ 26 مهر 1396
بازدیدها 953

گزارش86:جلسه روز سه شنبه مورخ96/7/25 گزارش86:جلسه روز سه شنبه مورخ96/7/25   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند جلسه ای در روز سه شنبه ۹۶/۷/۲۵با حضور اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان در دفتر آقای مهندس هزارجریبی مدیر کل اد ... ادامه مطلب

تاریخ 25 مهر 1396
بازدیدها 938

گزارش85:نظام ارجاع الکترونیک بیمه شدگان روستایی سازمان بیمه سلامت گزارش85:نظام ارجاع الکترونیک بیمه شدگان روستایی سازمان بیمه سلامت   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند در جلسه ای که روز شنبه مورخ ۹۶/۵/۱۴در محل سالن کنفرانس سازمان بیمه سلامت با حضور اقای صح ... ادامه مطلب

تاریخ 19 مهر 1396
بازدیدها 960

گزارش84:جلسه روز چهارشنبه مورخ 96/7/19 گزارش84:جلسه روز چهارشنبه مورخ 96/7/19احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند جلسه ای با حضور  ریاست محترم سازمان غذادارو جناب آقای دکتر اصغری  و جناب آقای دکتر فاضل ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ... ادامه مطلب

تاریخ 16 مهر 1396
بازدیدها 954

گزارش83:جلسه هم اندیشی مورخ 96/7/16 گزارش83:جلسه هم اندیشی مورخ 96/7/16   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند جلسه هم اندیشی با حضور اعضای هیات مدیره و بازرس انجمن داروسازان گلستان در تاریخ ۹۶/۷/۱۶ به مدت 《سه ساعت و نیم 》برگزار ... ادامه مطلب

تاریخ 11 مهر 1396
بازدیدها 970

گزارش 82:جلسه روز سه شنبه مورخ 96/7/11 گزارش 82:جلسه روز سه شنبه مورخ 96/7/11   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان  در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۷/۱۱ ساعت ۲۰:۱۵ به مدت یکساعت در سالن کنفرانس  بیمه سلامت ... ادامه مطلب

تاریخ 25 شهریور 1396
بازدیدها 1082

گزارش 81:جلسه هم اندیشی مورخ 96/06/25 جلسه هم اندیشی مورخ 96/06/25   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند جلسه هم اندیشی اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمن داروسازان گلستان در روز شنبه مورخ ۹۶/۶/۲۵ با حضور مسول بیمه دی استان آقای طال ... ادامه مطلب

تاریخ 2 شهریور 1396
بازدیدها 1102

گزارش 80:مراسم بزرگداشت روز داروساز مورخ 96/6/2 گزارش 80:مراسم بزرگداشت روز داروساز مورخ 96/6/2   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند مراسم بزرگداشت روز داروساز در تاریخ ۹۶/۶/۲ درمحل نمایشگاه بین المللی استان گلستان برگزار گردید .در این مرا ... ادامه مطلب

تاریخ 25 مرداد 1396
بازدیدها 1059

گزارش 79:اولین جلسه هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران پس از انتخابات شیراز گزارش 79:اولین جلسه هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران پس از انتخابات شیراز   اولین جلسه هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران پس از انتخابات شیراز با حضور هیئت رئیسه مجمع نمایندگان جناب آقای دکتر یزدان شناس ... ادامه مطلب

تاریخ 24 مرداد 1396
بازدیدها 958

گزارش 78:سی و پنجمین جلسه هم اندیشی مورخ 96/5/24 گزارش 78:سی و پنجمین جلسه هم اندیشی مورخ 96/5/24   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند 《سی و پنجمین جلسه 》هم اندیشی اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۵/۲۴به مدت دو ... ادامه مطلب

تاریخ 16 مرداد 1396
بازدیدها 875

گزارش 77:سی و چهارمین جلسه هم اندیشی مورخ 96/5/16 گزارش 77:سی و چهارمین جلسه هم اندیشی مورخ 96/5/16   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند 《سی و چهارمین جلسه 》هم اندیشی اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان در روز دو شنبه مورخ ۹۶/۵/۱۶به مدت ... ادامه مطلب

تاریخ 14 مرداد 1396
بازدیدها 903

گزارش 76 :جلسه ای در روز شنبه مورخ ۹۶/۵/۱۴ با حضور آقای دکتر هنرور معاونت محترم بهداشتی ،اقای دکتر صلبی مسول محترم امور دارویی و اقای دکتر پورعباسی مسول محترم گسترش جلسه ای در روز شنبه مورخ ۹۶/۵/۱۴ با حضور آقای دکتر هنرور معاونت محترم بهداشتی ،اقای دکتر صلبی مسول محترم امور دارویی و اقای دکتر پورعباسی مسول محترم گسترش   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند ... ادامه مطلب

تاریخ 14 مرداد 1396
بازدیدها 908

گزارش 75:جلسه روز شنبه مورخ 96/5/14 گزارش 75:جلسه روز شنبه مورخ 96/5/14   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند در جلسه ای که روز شنبه مورخ ۹۶/۵/۱۴در محل سالن کنفرانس سازمان بیمه سلامت با حضور اقای صحرایی رئیس اداره اسناد پزشکی و ... ادامه مطلب

تاریخ 3 مرداد 1396
بازدیدها 866

گزارش74 :جلسه مشترک هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان و هیات مدیره حکیم جرجانی مورخ ۹۶/۴/۱۴ جلسه مشترک هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان و هیات مدیره حکیم جرجانی مورخ ۹۶/۴/۱۴   با توجه به مصوبه جلسه مشترک هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان و هیات مدیره حکیم جرجانی مورخ ۹۶/۴/۱۴ و پیرو اطلاع رس ... ادامه مطلب

تاریخ 3 مرداد 1396
بازدیدها 863

گزارش 73:سی و دومین جلسه هم اندیشی مورخ 96/5/3 گزارش 73:سی و دومین جلسه هم اندیشی مورخ 96/5/3   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند 《سی و دومین جلسه 》هم اندیشی اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۵/۳به مدت دو ساع ... ادامه مطلب

تاریخ 26 تیر 1396
بازدیدها 899

گزارش 72:جلسه یکشنبه مورخ 96/3/7 گزارش 72:جلسه یکشنبه مورخ 96/3/7  

تاریخ 25 تیر 1396
بازدیدها 902

گزارش 71:جلسه اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان با آقای علاالدین معاونت محترم بیمه ایران و آقای یحیی پور مورخ دوشنبه 96/4/26 جلسه اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان با آقای علاالدین معاونت محترم بیمه ایران و آقای یحیی پور مورخ 96/4/26   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند جلسه اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گ ... ادامه مطلب

تاریخ 24 تیر 1396
بازدیدها 870

گزارش 70 :سی و یکمین جلسه هم اندیشی سی و یکمین جلسه هم اندیشی   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند 《سی و یکمین جلسه 》هم اندیشی اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان در روز یکشنبه مورخ ۹۶/۴/۲۵به مدت دو ساعت برگزار گردید . موضو ... ادامه مطلب

تاریخ 22 تیر 1396
بازدیدها 945

گزارش 69:نشست هم اندیشی مورخ 96/04/22 گزارش 69:نشست هم اندیشی مورخ 96/04/22  

تاریخ 15 تیر 1396
بازدیدها 909

گزارش 68:پنجمین جلسه کار گروه روستایی مورخ 96/4/13 گزارش 68:پنجمین جلسه کار گروه روستایی مورخ 96/4/13   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند پنجمین جلسه کارگروه روستایی در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۴/۱۳ با حضور آقای دکتر صلبی و تمامی اعضای کار گروه ر ... ادامه مطلب

تاریخ 14 تیر 1396
بازدیدها 1010

گزارش 67:اعضای محترم هیات مدیره انجمن مورخ 96/4/14 گزارش 67:اعضای محترم هیات مدیره انجمن مورخ 96/4/14   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند جلسه ای در روز چهارشنبه ۹۶/۴/۱۴ با حضور اعضای محترم هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان و اعضای محترم هیا ... ادامه مطلب

تاریخ 13 تیر 1396
بازدیدها 1001

گزارش 66:پنجمین جلسه کارگروه روستایی مورخ 96/3/13 گزارش66:پنجمین جلسه کارگروه روستایی مورخ96/3/13   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند پنجمین جلسه کارگروه روستایی در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۳/۱۳ با حضور آقای دکتر صلبی و تمامی اعضای کار گروه روست ... ادامه مطلب

تاریخ 13 تیر 1396
بازدیدها 970

گزارش 65:سی امین جلسه هم اندیشی گزارش 65:سی امین جلسه هم اندیشی     احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند 《سی امین جلسه 》هم اندیشی اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۴/۱۳به مدت دو ساعت برگزار گردید ... ادامه مطلب

تاریخ 30 خرداد 1396
بازدیدها 1064

گزارش 64:بیست و نهمین جلسه هم اندیشی گزارش 64:بیست و نهمین جلسه هم اندیشی   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند 《بیست و نهمین جلسه 》هم اندیشی اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۳/۳۰به مدت دو ساعت برگزا ... ادامه مطلب

152 نتیجه   |   صفحه3 از6