گزارشات
تاریخ
انتخاب تاریخ
بازه زمانی
انتخاب بازه
بین تاریخ ها
تاریخ شروع
تاریخ پایان
145 نتیجه   |   صفحه3 از5
تاریخ 26 مهر 1396
بازدیدها 602

گزارش86:جلسه روز سه شنبه مورخ96/7/25 گزارش86:جلسه روز سه شنبه مورخ96/7/25   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند جلسه ای در روز سه شنبه ۹۶/۷/۲۵با حضور اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان در دفتر آقای مهندس هزارجریبی مدیر کل اد ... ادامه مطلب

تاریخ 25 مهر 1396
بازدیدها 619

گزارش85:نظام ارجاع الکترونیک بیمه شدگان روستایی سازمان بیمه سلامت گزارش85:نظام ارجاع الکترونیک بیمه شدگان روستایی سازمان بیمه سلامت   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند در جلسه ای که روز شنبه مورخ ۹۶/۵/۱۴در محل سالن کنفرانس سازمان بیمه سلامت با حضور اقای صح ... ادامه مطلب

تاریخ 19 مهر 1396
بازدیدها 623

گزارش84:جلسه روز چهارشنبه مورخ 96/7/19 گزارش84:جلسه روز چهارشنبه مورخ 96/7/19احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند جلسه ای با حضور  ریاست محترم سازمان غذادارو جناب آقای دکتر اصغری  و جناب آقای دکتر فاضل ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ... ادامه مطلب

تاریخ 16 مهر 1396
بازدیدها 609

گزارش83:جلسه هم اندیشی مورخ 96/7/16 گزارش83:جلسه هم اندیشی مورخ 96/7/16   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند جلسه هم اندیشی با حضور اعضای هیات مدیره و بازرس انجمن داروسازان گلستان در تاریخ ۹۶/۷/۱۶ به مدت 《سه ساعت و نیم 》برگزار ... ادامه مطلب

تاریخ 11 مهر 1396
بازدیدها 635

گزارش 82:جلسه روز سه شنبه مورخ 96/7/11 گزارش 82:جلسه روز سه شنبه مورخ 96/7/11   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان  در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۷/۱۱ ساعت ۲۰:۱۵ به مدت یکساعت در سالن کنفرانس  بیمه سلامت ... ادامه مطلب

تاریخ 25 شهریور 1396
بازدیدها 701

گزارش 81:جلسه هم اندیشی مورخ 96/06/25 جلسه هم اندیشی مورخ 96/06/25   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند جلسه هم اندیشی اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمن داروسازان گلستان در روز شنبه مورخ ۹۶/۶/۲۵ با حضور مسول بیمه دی استان آقای طال ... ادامه مطلب

تاریخ 2 شهریور 1396
بازدیدها 744

گزارش 80:مراسم بزرگداشت روز داروساز مورخ 96/6/2 گزارش 80:مراسم بزرگداشت روز داروساز مورخ 96/6/2   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند مراسم بزرگداشت روز داروساز در تاریخ ۹۶/۶/۲ درمحل نمایشگاه بین المللی استان گلستان برگزار گردید .در این مرا ... ادامه مطلب

تاریخ 25 مرداد 1396
بازدیدها 680

گزارش 79:اولین جلسه هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران پس از انتخابات شیراز گزارش 79:اولین جلسه هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران پس از انتخابات شیراز   اولین جلسه هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران پس از انتخابات شیراز با حضور هیئت رئیسه مجمع نمایندگان جناب آقای دکتر یزدان شناس ... ادامه مطلب

تاریخ 24 مرداد 1396
بازدیدها 602

گزارش 78:سی و پنجمین جلسه هم اندیشی مورخ 96/5/24 گزارش 78:سی و پنجمین جلسه هم اندیشی مورخ 96/5/24   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند 《سی و پنجمین جلسه 》هم اندیشی اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۵/۲۴به مدت دو ... ادامه مطلب

تاریخ 16 مرداد 1396
بازدیدها 529

گزارش 77:سی و چهارمین جلسه هم اندیشی مورخ 96/5/16 گزارش 77:سی و چهارمین جلسه هم اندیشی مورخ 96/5/16   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند 《سی و چهارمین جلسه 》هم اندیشی اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان در روز دو شنبه مورخ ۹۶/۵/۱۶به مدت ... ادامه مطلب

تاریخ 14 مرداد 1396
بازدیدها 577

گزارش 76 :جلسه ای در روز شنبه مورخ ۹۶/۵/۱۴ با حضور آقای دکتر هنرور معاونت محترم بهداشتی ،اقای دکتر صلبی مسول محترم امور دارویی و اقای دکتر پورعباسی مسول محترم گسترش جلسه ای در روز شنبه مورخ ۹۶/۵/۱۴ با حضور آقای دکتر هنرور معاونت محترم بهداشتی ،اقای دکتر صلبی مسول محترم امور دارویی و اقای دکتر پورعباسی مسول محترم گسترش   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند ... ادامه مطلب

تاریخ 14 مرداد 1396
بازدیدها 561

گزارش 75:جلسه روز شنبه مورخ 96/5/14 گزارش 75:جلسه روز شنبه مورخ 96/5/14   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند در جلسه ای که روز شنبه مورخ ۹۶/۵/۱۴در محل سالن کنفرانس سازمان بیمه سلامت با حضور اقای صحرایی رئیس اداره اسناد پزشکی و ... ادامه مطلب

تاریخ 3 مرداد 1396
بازدیدها 535

گزارش74 :جلسه مشترک هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان و هیات مدیره حکیم جرجانی مورخ ۹۶/۴/۱۴ جلسه مشترک هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان و هیات مدیره حکیم جرجانی مورخ ۹۶/۴/۱۴   با توجه به مصوبه جلسه مشترک هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان و هیات مدیره حکیم جرجانی مورخ ۹۶/۴/۱۴ و پیرو اطلاع رس ... ادامه مطلب

تاریخ 3 مرداد 1396
بازدیدها 533

گزارش 73:سی و دومین جلسه هم اندیشی مورخ 96/5/3 گزارش 73:سی و دومین جلسه هم اندیشی مورخ 96/5/3   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند 《سی و دومین جلسه 》هم اندیشی اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۵/۳به مدت دو ساع ... ادامه مطلب

تاریخ 26 تیر 1396
بازدیدها 550

گزارش 72:جلسه یکشنبه مورخ 96/3/7 گزارش 72:جلسه یکشنبه مورخ 96/3/7  

تاریخ 25 تیر 1396
بازدیدها 535

گزارش 71:جلسه اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان با آقای علاالدین معاونت محترم بیمه ایران و آقای یحیی پور مورخ دوشنبه 96/4/26 جلسه اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان با آقای علاالدین معاونت محترم بیمه ایران و آقای یحیی پور مورخ 96/4/26   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند جلسه اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گ ... ادامه مطلب

تاریخ 24 تیر 1396
بازدیدها 533

گزارش 70 :سی و یکمین جلسه هم اندیشی سی و یکمین جلسه هم اندیشی   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند 《سی و یکمین جلسه 》هم اندیشی اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان در روز یکشنبه مورخ ۹۶/۴/۲۵به مدت دو ساعت برگزار گردید . موضو ... ادامه مطلب

تاریخ 22 تیر 1396
بازدیدها 585

گزارش 69:نشست هم اندیشی مورخ 96/04/22 گزارش 69:نشست هم اندیشی مورخ 96/04/22  

تاریخ 15 تیر 1396
بازدیدها 591

گزارش 68:پنجمین جلسه کار گروه روستایی مورخ 96/4/13 گزارش 68:پنجمین جلسه کار گروه روستایی مورخ 96/4/13   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند پنجمین جلسه کارگروه روستایی در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۴/۱۳ با حضور آقای دکتر صلبی و تمامی اعضای کار گروه ر ... ادامه مطلب

تاریخ 14 تیر 1396
بازدیدها 621

گزارش 67:اعضای محترم هیات مدیره انجمن مورخ 96/4/14 گزارش 67:اعضای محترم هیات مدیره انجمن مورخ 96/4/14   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند جلسه ای در روز چهارشنبه ۹۶/۴/۱۴ با حضور اعضای محترم هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان و اعضای محترم هیا ... ادامه مطلب

تاریخ 13 تیر 1396
بازدیدها 628

گزارش 66:پنجمین جلسه کارگروه روستایی مورخ 96/3/13 گزارش66:پنجمین جلسه کارگروه روستایی مورخ96/3/13   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند پنجمین جلسه کارگروه روستایی در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۳/۱۳ با حضور آقای دکتر صلبی و تمامی اعضای کار گروه روست ... ادامه مطلب

تاریخ 13 تیر 1396
بازدیدها 573

گزارش 65:سی امین جلسه هم اندیشی گزارش 65:سی امین جلسه هم اندیشی     احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند 《سی امین جلسه 》هم اندیشی اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۴/۱۳به مدت دو ساعت برگزار گردید ... ادامه مطلب

تاریخ 30 خرداد 1396
بازدیدها 670

گزارش 64:بیست و نهمین جلسه هم اندیشی گزارش 64:بیست و نهمین جلسه هم اندیشی   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند 《بیست و نهمین جلسه 》هم اندیشی اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۳/۳۰به مدت دو ساعت برگزا ... ادامه مطلب

تاریخ 23 خرداد 1396
بازدیدها 651

گزارش 63 :گزارش مختصری بابت موضوع مصوبات شورای رقابت گزارش مختصری بابت موضوع مصوبات شورای رقابت ۱.از حدود یکسال گذشته این موضوع مطرح و حتی در دستور جلسه کمیسیون قانونی مرکز قرار گرفت که بشدت مورد مخالفت اعضا محترم کمیسیون واقع گردید و قرار شد ضمن پیگیری ... ادامه مطلب

تاریخ 21 خرداد 1396
بازدیدها 612

گزارش 62 :بیست و هشتمین جلسه هم اندیشی 96/03/21 بیست و هشتمین جلسه هم اندیشی 96/03/21 احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند 《بیست و هشتمین جلسه هم اندیشی》 اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان  در تاریخ 《۹۶/۳/۲۱》به مدت دو ساعت برگزار گردید ... ادامه مطلب

تاریخ 9 خرداد 1396
بازدیدها 668

گزارش 61 :بیست و هفتمین جلسه هم اندیشی 96/03/09 بیست و هفتمین جلسه هم اندیشی 96/03/09   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند 《بیست و هفتمین جلسه هم اندیشی》 اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان  در تاریخ 《۹۶/۳/۹》به مدت دو ساعت برگزار گردید ... ادامه مطلب

تاریخ 7 خرداد 1396
بازدیدها 666

گزارش 60:جلسه ای درخصوص بداخلاقی های صنفی شکل گرفته در سطح شهر جلسه ای درخصوص بداخلاقی های صنفی شکل گرفته در سطح شهر   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند جلسه ای در تاریخ 《۹۶/۳/۷》به مدت دوو نیم ساعت در سالن کنفرانس معاونت غذا دارو دانشگاه علوم پزشکی  است ... ادامه مطلب

تاریخ 19 اردیبهشت 1396
بازدیدها 669

گزارش 59:بیست و ششمین جلسه هم اندیشی 1396/02/19 بیست و ششمین جلسه هم اندیشی 1396/02/19   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند 《بیست و ششمین جلسه هم اندیشی》 اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمن داروسازان گلستان  در تاریخ 《۹۶/۲/۱۹》به مدت دو ساعت ب ... ادامه مطلب

تاریخ 13 اردیبهشت 1396
بازدیدها 613

گزارش 58:جلسه ای با دکتر جوشقانی معاونت محترم غذا دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان 96/02/13 جلسه ای با دکتر جوشقانی معاونت محترم غذا دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان 96/02/13   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند روز چهارشنبه ۹۶/۲/۱۳ جلسه ای به مدت دو ساعت در دفتر آقای دکتر جوشقانی معا ... ادامه مطلب

تاریخ 10 اردیبهشت 1396
بازدیدها 623

گزارش 57 :جلسه اعضای هیئت مدیره انجمن داروسازان استان گلستان مورخ 96/02/10 جلسه اعضای هیئت مدیره انجمن داروسازان استان گلستان مورخ 96/02/10   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند جلسه اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان  در تاریخ 《۹۶/۲/۱۰》به مدت دو ساعت برگزار گرد ... ادامه مطلب

145 نتیجه   |   صفحه3 از5