گزارشات
ثبت
|
Date
Select Date
Duration
Select Duration
Between Dates
Start Date
End Date
152 Result   |   Page 3 of 6
Date 12 Dey 1396
Hits 1202

گزارش 93:جلسه ای در دفتر آقای دکتر حسینی مدیرکل محترم بیمه سلامت استان گلستان با حضور اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان  و جناب آقای دکتر حسینی ،جناب آقای دکتر کمانگری معاون بیمه خدمات سلامت ،آقای دکتر دینکو ، آقای صحرائی سرپرست اسناد پزشکی و سرکار جلسه ای در دفتر آقای دکتر حسینی مدیرکل محترم بیمه سلامت استان گلستان با حضور اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان  و جناب آقای دکتر حسینی ،جناب آقای دکتر کمانگری معاون بیمه خدمات سلامت ،آقای دکتر د ... Read More

Date 5 Dey 1396
Hits 1038

گزارش 92 :جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر صلبی معاونت محترم غذا دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان و هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر صلبی معاونت محترم غذا دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان و هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند روز سه‌شنبه ۹۶/۱۰/۰۵جلسه ای به مدت ... Read More

Date 26 Azar 1396
Hits 1062

گزارش 91:چهل وهفتمین جلسه هم اندیشی مورخ96/9/26 گزارش 91:چهل وهفتمین جلسه هم اندیشی مورخ96/9/26   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند 《چهل و هفتمین》 جلسه هم اندیشی  اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان در تاریخ ۹۶/۰۹/۲۶به مدت 《دوساعت  》ب ... Read More

Date 23 Aban 1396
Hits 967

گزارش 90:جلسه مشترک نمایندگان محترم اداره دارایی و نمایندگان جامعه داروسازی استان گلستان در روز یکشنبه مورخ96/1/27 گزارش 90:جلسه مشترک نمایندگان محترم اداره دارایی و نمایندگان جامعه داروسازی استان گلستان در روز یکشنبه مورخ96/1/27     احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند جلسه مشترک نمایندگان محترم اداره دارا ... Read More

Date 21 Aban 1396
Hits 983

گزارش 89:جلسه هم اندیشی با حضور اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان مورخ 96/8/21 گزارش 89:جلسه هم اندیشی با حضور اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان مورخ96/8/21     جلسه هم اندیشی با حضور اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان در تاریخ ۹۶/۰۸/۲۱به مدت 《دوساعت و نیم 》برگزار شد ... Read More

Date 16 Aban 1396
Hits 1016

گزارش 88:جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر بدخشان معاونت محترم غذا دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،جناب آقای دکتر امیرخانلو مدیر محترم دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان و هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان گزارش 88:جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر بدخشان معاونت محترم غذا دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،جناب آقای دکتر امیرخانلو مدیر محترم دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان و هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان   ... Read More

Date 2 Aban 1396
Hits 939

گزارش87:چهل و پنجمین جلسه هم اندیشی مورخ96/8/2 گزارش87:چهل و پنجمین جلسه هم اندیشی مورخ96/8/2     احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند جلسه هم اندیشی با حضور اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان در تاریخ ۹۶/۰۸/۰۲ به مدت 《دوساعت و نیم 》بر ... Read More

Date 26 Mehr 1396
Hits 972

گزارش86:جلسه روز سه شنبه مورخ96/7/25 گزارش86:جلسه روز سه شنبه مورخ96/7/25   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند جلسه ای در روز سه شنبه ۹۶/۷/۲۵با حضور اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان در دفتر آقای مهندس هزارجریبی مدیر کل اد ... Read More

Date 25 Mehr 1396
Hits 962

گزارش85:نظام ارجاع الکترونیک بیمه شدگان روستایی سازمان بیمه سلامت گزارش85:نظام ارجاع الکترونیک بیمه شدگان روستایی سازمان بیمه سلامت   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند در جلسه ای که روز شنبه مورخ ۹۶/۵/۱۴در محل سالن کنفرانس سازمان بیمه سلامت با حضور اقای صح ... Read More

Date 19 Mehr 1396
Hits 980

گزارش84:جلسه روز چهارشنبه مورخ 96/7/19 گزارش84:جلسه روز چهارشنبه مورخ 96/7/19احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند جلسه ای با حضور  ریاست محترم سازمان غذادارو جناب آقای دکتر اصغری  و جناب آقای دکتر فاضل ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ... Read More

Date 16 Mehr 1396
Hits 977

گزارش83:جلسه هم اندیشی مورخ 96/7/16 گزارش83:جلسه هم اندیشی مورخ 96/7/16   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند جلسه هم اندیشی با حضور اعضای هیات مدیره و بازرس انجمن داروسازان گلستان در تاریخ ۹۶/۷/۱۶ به مدت 《سه ساعت و نیم 》برگزار ... Read More

Date 11 Mehr 1396
Hits 991

گزارش 82:جلسه روز سه شنبه مورخ 96/7/11 گزارش 82:جلسه روز سه شنبه مورخ 96/7/11   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان  در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۷/۱۱ ساعت ۲۰:۱۵ به مدت یکساعت در سالن کنفرانس  بیمه سلامت ... Read More

Date 25 Shahrivar 1396
Hits 1105

گزارش 81:جلسه هم اندیشی مورخ 96/06/25 جلسه هم اندیشی مورخ 96/06/25   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند جلسه هم اندیشی اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمن داروسازان گلستان در روز شنبه مورخ ۹۶/۶/۲۵ با حضور مسول بیمه دی استان آقای طال ... Read More

Date 2 Shahrivar 1396
Hits 1125

گزارش 80:مراسم بزرگداشت روز داروساز مورخ 96/6/2 گزارش 80:مراسم بزرگداشت روز داروساز مورخ 96/6/2   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند مراسم بزرگداشت روز داروساز در تاریخ ۹۶/۶/۲ درمحل نمایشگاه بین المللی استان گلستان برگزار گردید .در این مرا ... Read More

Date 25 Mordad 1396
Hits 1081

گزارش 79:اولین جلسه هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران پس از انتخابات شیراز گزارش 79:اولین جلسه هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران پس از انتخابات شیراز   اولین جلسه هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران پس از انتخابات شیراز با حضور هیئت رئیسه مجمع نمایندگان جناب آقای دکتر یزدان شناس ... Read More

Date 24 Mordad 1396
Hits 980

گزارش 78:سی و پنجمین جلسه هم اندیشی مورخ 96/5/24 گزارش 78:سی و پنجمین جلسه هم اندیشی مورخ 96/5/24   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند 《سی و پنجمین جلسه 》هم اندیشی اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۵/۲۴به مدت دو ... Read More

Date 16 Mordad 1396
Hits 895

گزارش 77:سی و چهارمین جلسه هم اندیشی مورخ 96/5/16 گزارش 77:سی و چهارمین جلسه هم اندیشی مورخ 96/5/16   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند 《سی و چهارمین جلسه 》هم اندیشی اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان در روز دو شنبه مورخ ۹۶/۵/۱۶به مدت ... Read More

Date 14 Mordad 1396
Hits 922

گزارش 76 :جلسه ای در روز شنبه مورخ ۹۶/۵/۱۴ با حضور آقای دکتر هنرور معاونت محترم بهداشتی ،اقای دکتر صلبی مسول محترم امور دارویی و اقای دکتر پورعباسی مسول محترم گسترش جلسه ای در روز شنبه مورخ ۹۶/۵/۱۴ با حضور آقای دکتر هنرور معاونت محترم بهداشتی ،اقای دکتر صلبی مسول محترم امور دارویی و اقای دکتر پورعباسی مسول محترم گسترش   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند ... Read More

Date 14 Mordad 1396
Hits 927

گزارش 75:جلسه روز شنبه مورخ 96/5/14 گزارش 75:جلسه روز شنبه مورخ 96/5/14   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند در جلسه ای که روز شنبه مورخ ۹۶/۵/۱۴در محل سالن کنفرانس سازمان بیمه سلامت با حضور اقای صحرایی رئیس اداره اسناد پزشکی و ... Read More

Date 3 Mordad 1396
Hits 882

گزارش74 :جلسه مشترک هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان و هیات مدیره حکیم جرجانی مورخ ۹۶/۴/۱۴ جلسه مشترک هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان و هیات مدیره حکیم جرجانی مورخ ۹۶/۴/۱۴   با توجه به مصوبه جلسه مشترک هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان و هیات مدیره حکیم جرجانی مورخ ۹۶/۴/۱۴ و پیرو اطلاع رس ... Read More

Date 3 Mordad 1396
Hits 882

گزارش 73:سی و دومین جلسه هم اندیشی مورخ 96/5/3 گزارش 73:سی و دومین جلسه هم اندیشی مورخ 96/5/3   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند 《سی و دومین جلسه 》هم اندیشی اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۵/۳به مدت دو ساع ... Read More

Date 26 Tir 1396
Hits 916

گزارش 72:جلسه یکشنبه مورخ 96/3/7 گزارش 72:جلسه یکشنبه مورخ 96/3/7  

Date 25 Tir 1396
Hits 924

گزارش 71:جلسه اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان با آقای علاالدین معاونت محترم بیمه ایران و آقای یحیی پور مورخ دوشنبه 96/4/26 جلسه اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان با آقای علاالدین معاونت محترم بیمه ایران و آقای یحیی پور مورخ 96/4/26   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند جلسه اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گ ... Read More

Date 24 Tir 1396
Hits 889

گزارش 70 :سی و یکمین جلسه هم اندیشی سی و یکمین جلسه هم اندیشی   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند 《سی و یکمین جلسه 》هم اندیشی اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان در روز یکشنبه مورخ ۹۶/۴/۲۵به مدت دو ساعت برگزار گردید . موضو ... Read More

Date 22 Tir 1396
Hits 963

گزارش 69:نشست هم اندیشی مورخ 96/04/22 گزارش 69:نشست هم اندیشی مورخ 96/04/22  

Date 15 Tir 1396
Hits 928

گزارش 68:پنجمین جلسه کار گروه روستایی مورخ 96/4/13 گزارش 68:پنجمین جلسه کار گروه روستایی مورخ 96/4/13   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند پنجمین جلسه کارگروه روستایی در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۴/۱۳ با حضور آقای دکتر صلبی و تمامی اعضای کار گروه ر ... Read More

Date 14 Tir 1396
Hits 1033

گزارش 67:اعضای محترم هیات مدیره انجمن مورخ 96/4/14 گزارش 67:اعضای محترم هیات مدیره انجمن مورخ 96/4/14   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند جلسه ای در روز چهارشنبه ۹۶/۴/۱۴ با حضور اعضای محترم هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان و اعضای محترم هیا ... Read More

Date 13 Tir 1396
Hits 1024

گزارش 66:پنجمین جلسه کارگروه روستایی مورخ 96/3/13 گزارش66:پنجمین جلسه کارگروه روستایی مورخ96/3/13   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند پنجمین جلسه کارگروه روستایی در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۳/۱۳ با حضور آقای دکتر صلبی و تمامی اعضای کار گروه روست ... Read More

Date 13 Tir 1396
Hits 996

گزارش 65:سی امین جلسه هم اندیشی گزارش 65:سی امین جلسه هم اندیشی     احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند 《سی امین جلسه 》هم اندیشی اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۴/۱۳به مدت دو ساعت برگزار گردید ... Read More

Date 30 Khordad 1396
Hits 1087

گزارش 64:بیست و نهمین جلسه هم اندیشی گزارش 64:بیست و نهمین جلسه هم اندیشی   احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند 《بیست و نهمین جلسه 》هم اندیشی اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۳/۳۰به مدت دو ساعت برگزا ... Read More

152 Result   |   Page 3 of 6