گزارشات
تاریخ
انتخاب تاریخ
بازه زمانی
انتخاب بازه
بین تاریخ ها
تاریخ شروع
تاریخ پایان
139 نتیجه   |   صفحه5 از5
تاریخ 13 دی 1395
بازدیدها 246

گزارش 19 گزارش 19 : احتراما به استحضار همکاران گرامی می رساند《 اولین جلسه کارگروه بیمه 》 در روز دوشنبه مورخ 95/10/13 با حضور اعضای کارگروه بیمه آقایان دکتر گلشنی،  دکتر عطاری،دکتر دینکو، دکتر تشکری و دکتر سردا ... ادامه مطلب

تاریخ 11 دی 1395
بازدیدها 307

گزارش 18 گزارش 18 :احتراما به استحضار همکاران گرامی می رساند {{اولین جلسه کارگروه روستایی}} در روز شنبه مورخ 95/10/11 با حضور اعضای کارگروه روستایی آقایان دکتر اسدپور و دکتر نظری و دکتر عباسیان و دکتر محجوب و ... ادامه مطلب

تاریخ 8 دی 1395
بازدیدها 253

گزارش 17 گزارش 17 :احتراما به استحضار همکاران گرامی می رساند《 یازدهمین جلسه》 هم اندیشی در روز چهارشنبه مورخ 95/10/8 با حضور هفت از اعضای هیات مدیره و بازرسین به مدت《سه  ساعت》 برگزار شد . اهم موضوعات مطرح شده ب ... ادامه مطلب

تاریخ 2 دی 1395
بازدیدها 271

گزارش 16 گزارش 16 :احتراما به استحضار همکاران گرامی می رساند《 دهمین جلسه 》هم اندیشی در روز پنج شنبه مورخ 95/10/2با حضور پنج نفر از اعضای هیات مدیره و بازرسین به مدت 《دو ساعت》 برگزار شد . اهم موضوعات مطرح شده ب ... ادامه مطلب

تاریخ 24 آذر 1395
بازدیدها 271

گزارش 15 گزارش 15 :احتراما به استحضار همکاران گرامی می رساند《 نهمین جلسه 》 هم اندیشی در روز چهارشنبه مورخ 95/9/24 به مدت 《 سه ساعت و نیم 》 برگزار گردید . در ابتدای جلسه به بررسی نحوه اجرای مسئولیتهایی از دانشگ ... ادامه مطلب

تاریخ 17 آذر 1395
بازدیدها 257

گزارش 14 گزارش 14 :دستور العمل کارگروه های انجمن داروسازان گلستان با توجه به مشکلات متعدد صنفی در راستای بهره گیری از خرد جمعی و لزوم کار کارشناسی در خصوص چالشهای متعدد و پیچیده، تشکیل کارگروه های تخصصی 《مسولی ... ادامه مطلب

تاریخ 17 آذر 1395
بازدیدها 274

گزارش 13 گزارش 13 :احتراما به استحضار همکاران گرامی می رساند《 هشتمین جلسه 》 هم اندیشی اعضای هیات مدیره با حضور هشت نفر اعضای هیات مدیره و بازرسین در روز چهارشنبه مورخ 95/9/17به مدت《 دوساعت》 برگزار گردید . در ا ... ادامه مطلب

تاریخ 14 آذر 1395
بازدیدها 264

گزارش 12 گزارش 12 :احتراما به استحضار همکاران گرامی می رساند《 هفتمین جلسه 》هم اندیشی اعضای هیات مدیره با حضور شش نفر اعضای هیات مدیره در روز یکشنبه مورخ 95/9/14 به مدت《 دوساعت》 برگزار گردید . در ابتدای جلسه نت ... ادامه مطلب

تاریخ 13 آذر 1395
بازدیدها 243

گزارش 11 گزارش 11 : احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند در جلسه  95/9/13 که به مدت دو ساعت در محل معاونت غذا دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان با حضور هفت نفر از اعضای هیات مدیره و بازرسین انجمن داروسازان ... ادامه مطلب

تاریخ 7 آذر 1395
بازدیدها 252

گزارش 10 گزارش 10 :احتراما به استحضار همکاران گرامی می رساند 《ششمین جلسه 》 هم اندیشی اعضای هیات مدیره با حضور پنج نفر اعضای هیات مدیره و بازرسین در روز یکشنبه مورخ 95/9/7به مدت《 دوساعت》 برگزار گردید . در ابتدا ... ادامه مطلب

تاریخ 2 آذر 1395
بازدیدها 278

گزارش 9 گزارش 9 :همکاران گرامی احتراما به استحضارمی رساند بعد از تصویب شش کارگروه در جلسه مورخ 95/9/2 هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان و فراخوان رسمی اعلام شده از طریق کانال انجمن داروسازان ،اعضای کارگروه ها ... ادامه مطلب

تاریخ 1 آذر 1395
بازدیدها 259

گزارش 8 گزارش 8 :به استحضار همکاران گرانقدر می رساند در جلسه ای که امروز در دفتر آقای دکتر حسینی مدیرکل محترم بیمه سلامت با حضور پنج نفر از اعضای هیات مدیره و جناب آقای دکتر حسینی و جناب آقای دکتر کمانگری معا ... ادامه مطلب

تاریخ 25 آبان 1395
بازدیدها 252

گزارش 7 گزارش 7: احتراما به استحضار همکاران گرامی می رساند 《پنجمین جلسه 》هم اندیشی اعضای هیات مدیره با حضور شش نفر اعضای هیات مدیره در روز سه شنبه مورخ 95/8/2 به مدت《 دوساعت》 برگزار گردید . موضوعات مهمی در ای ... ادامه مطلب

تاریخ 24 آبان 1395
بازدیدها 260

گزارش 6 گزارش 6 :احتراما به استحضار همکاران گرامی می رساند در جلسه ای که امروز در دفتر آقای دکتر نصرتی معاونت درمان تامین اجتماعی استان گلستان با حضور هفت نفر از اعضای هیات مدیره و بازرسین انجمن داروسازان گلس ... ادامه مطلب

تاریخ 24 آبان 1395
بازدیدها 251

گزارش 5 گزارش 5 :به استحضار همکاران گرانقدر می رساند : در جلسه ای که روز دوشنبه 95/8/24ساعت 6عصر با حضور اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان و جناب آقای  مهندس هزار جریبی نماینده محترم مجلس از حوزه انتخاب ... ادامه مطلب

تاریخ 22 آبان 1395
بازدیدها 270

گزارش 4 گزارش 4 :احتراما به استحضار همکاران گرامی می رساند 《چهارمین جلسه 》هم اندیشی اعضای هیات مدیره با حضور هفت نفر اعضای هیات مدیره و بازرسین در روز شنبه مورخ 95/8/22 به مدت《 دوساعت》 برگزار گردید. اهم مباحث ... ادامه مطلب

تاریخ 19 آبان 1395
بازدیدها 256

گزارش 3 گزارش 3 :احتراما به استحضار همکاران گرامی می رساند 《سومین جلسه 》هم اندیشی اعضای هیات مدیره با حضور هشت نفر از اعضای هیات مدیره و بازرسین در روز چهارشنبه مورخ 95/8/19به مدت《 دو و نیم ساعت》 برگزار گردید ... ادامه مطلب

تاریخ 15 آبان 1395
بازدیدها 270

گزارش 2 گزارش 2 :احتراما به استحضار می رساند در روز شنبه مورخ 95/8/15 اعضا هیات مدیره انجمن داروسازان و آقایان دکتر میرقاسمی ،دکتر کیاموسوی ، دکترگلگون ،دکتر هدایت ،دکتر بغدادی و دکتر تیرگری میزبان آقای مهندس ... ادامه مطلب

تاریخ 13 آبان 1395
بازدیدها 277

گزارش 1 گزارش 1 :ضمن سپاس و تشکر فراوان از هیات مدیره سابق انجمن داروسازان استان گلستان (جناب آقای دکتر میرقاسمی ،آقای دکتر نیکزاد ،آقای دکتر قاری پور ،آقای دکتر بغدادی، آقای دکتر مهشید ،آقای دکتر قرنجیک،آقای ... ادامه مطلب

139 نتیجه   |   صفحه5 از5