گزارشات
ثبت
|
Date
Select Date
Duration
Select Duration
Between Dates
Start Date
End Date
152 Result   |   Page 6 of 6
Date 15 Aban 1395
Hits 858

گزارش 2 گزارش 2 :احتراما به استحضار می رساند در روز شنبه مورخ 95/8/15 اعضا هیات مدیره انجمن داروسازان و آقایان دکتر میرقاسمی ،دکتر کیاموسوی ، دکترگلگون ،دکتر هدایت ،دکتر بغدادی و دکتر تیرگری میزبان آقای مهندس ... Read More

Date 13 Aban 1395
Hits 844

گزارش 1 گزارش 1 :ضمن سپاس و تشکر فراوان از هیات مدیره سابق انجمن داروسازان استان گلستان (جناب آقای دکتر میرقاسمی ،آقای دکتر نیکزاد ،آقای دکتر قاری پور ،آقای دکتر بغدادی، آقای دکتر مهشید ،آقای دکتر قرنجیک،آقای ... Read More

152 Result   |   Page 6 of 6